Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velká cena Rokycan ve vyprošťování a Den IZS

Den integrovaného záchranného systému, jehož součástí je ,,Velká cena Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněných při dopravních nehodách“ se uskuteční v pátek na náměstí T.G. Masaryka v Rokycanech. Ilustrační foto.

Město Rokycany, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany a Policie České republiky, okresní ředitelství Rokycany, za přispění sponzorů jako jsou Plzeňský Prazdroj, Global Logistics, SMS Rokycany, Ing. Matas – Slévárna Strašice, spol. s.r.o. a Výzbrojna požární ochrany a.s., pořádají v pátek 24. září 2004 na náměstí T.G. Masaryka v Rokycanech ,,Den integrovaného záchranného systému“. Po celou dobu jeho trvání budou mít účastníci možnost si prohlédnout techniku Policie ČR, ZZS, 73. Záchranné výcvikové základny Rakovník, Letecké záchranné služby Plzeň – Líně, HZS a hosta ze SRN THW Chemnitz. Program zahájí ukázka práce psovodů Policie ČR, která je naplánována na dobu od 9.30 do 10.30 hodin. Následovat bude slavnostní nástup soutěžních posádek profesionálních hasičů a zdravotníků pro ,,Velkou cenu města Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“ a vystoupení mažoretek. Den IZS a soutěž bude pak zahájena starostou města v době od 10.45 do 11.00 hodin. Samotná soutěž bude probíhat na náměstí od 11.00 do 14.30 hodin. Po jejím skončení se návštěvníkům ,,Dne integrovaného záchranného systému“ představí LZS Plzeň – Líně ukázkou své práce.
Součástí ,,Dne integrovaného záchranného sytému“, jak je výše uvedeno, je také ,,Velká cena města Rokycany ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS), územní odbor HZS Rokycany ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem Rokycany, za přispění Ambulance Meditrans s.r.o. Místem konání je již tradičně náměstí T. G. Masaryka v Rokycanech. Slavnostní zahájení naplánovali pořadatelé na 10.45 hodin, konec soutěže na 14.30 hodin a vyhodnocení soutěže v sále rokycanské restaurace Střelnice na 15.45 hodin.Sou­částí slavnostního vyhodnocení soutěže, kterého by se měl zúčastnit hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann, krajský ředitel HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Jaroslav Salivar a další hosté, je i společenské posezení s občerstvením a muzikou.
Soutěže se z každého přihlášeného okresu zúčastní vždy čtyřčlenné družstvo příslušníků HZS a tříčlenné družstvo ZZS. Vozidla a technické prostředky používá každý své. Rychlý zásahový automobil je možné si také v případě nutnosti půjčit od pořadatele. Pro doplnění uvádím, že je přihlášeno deset společných týmů zdravotníků a hasičů. Dvě družstva, jedno se ZZS Rokycany a druhé se ZZS Prachatice, přihlásil územní odbor HZS Rokycany a tři družstva územní odbor HZS Plzeň, z toho dvě soutěží společně se ZZS Plzeň-město a jedno ze stanice Plasy společně se ZZS Plzeň-sever. Chybět nebude ani společné družstvo HZS a ZZS Klatovy, společné družstvo HZS a ZZS Rakovník, společné družstvo HZS a ZZS Beroun, společné družstvo HZS a ZZS Cheb a společné družstvo HZS Plzeň-jih a ZZS Plzeň-jih. Úkolem řidičů obou vozidel je v první fázi jakýsi slalom mezi čtyřmi kužely vzdálenými od sebe jedenáct metrů na trati dlouhé cca 100 metrů. Na trať obě posádky vyrazí tentokrát současně. Úkolem hasičů bude řádné projetí trasy, zajištění místa a vozidla, provedení hasebního zásahu, řádné odstranění střechy z vozidla, předního a zadního skla, střední sloupků a všech dveří. Nutno dodat, že troje dveře budou zavařené a jedny uzamčené. Hasiči musí dále naložit zraněné do vozidla ZZS a uzavřít dveře. Po posledně jmenovaném úkonu a zdvižení ruky velitele zásahu z řad HZS se také zastaví čas časoměřičů. Pokud jde o zdravotníky, i oni musí po projetí tratě nejprve bezpečně odstavit a zajistit své vozidlo. Poté se musí dohodnout s velitelem zasahujících hasičů na postupu úkonů, provést neodkladné život zachraňující postupy, připravit a provést vyproštění zraněných osob, navrhnout terapii aj. Nutno doplnit, že pořadatelé připravili pro soutěžící zdravotníky ta nejrůznější zranění, půjde například o tupé poranění lbi spojené s bezvědomím, tržnou ránou hlavy, zhmoždění krční páteře, mozkolebeční poranění s krvácením z měkkých tkání s bezvědomím, zlomeninu bérce, otřes mozku, otevřené poranění dutiny břišní, otevřenou zlomeninu předloktí aj. Časový limit pro splnění úkolu pro hasiče i zdravotníky je 20 minut. Hodnotí se vedení a organizace prací a vzájemná spolupráce obou složek integrovaného záchranného systému. Pokud jde o vozidlo, z kterého se budou zranění vyprošťovat, bude proti minulým ročníkům ,,Velké ceny Rokycan ve vyprošťování a poskytování přednemocničního ošetření zraněným při dopravních nehodách“ převráceno na pravý bok.
A nyní k hodnocení. Rozhodčí a hodnotitelské komise budou hodnotit samostatně výkon zdravotníků a výkon hasičů a určovat i pořadí v obou kategoriích. Celkový vítěz soutěže integrovaného záchranného systému pak bude určen součtem bodů z obou disciplín. V případě jejich rovnosti bude rozhodovat lepší čas. Pro vítěze všech tří soutěží jsou kromě cen připraveny i poháry. Zbývá dodat, že soutěž stejně jako v uplynulých třech ročnících moderuje František Vaško, že prvenství v soutěži IZS, ZZS i HZS obhajuje Beroun a že po dobu soutěže bude na náměstí zakázán vjezd vozidel.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet