Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Děti velmi pozorně naslouchají hasičům

Začal nový školní rok a to znamená i pro hasiče, kteří vykonávají tzv. preventivně-výchovnou činnost, setkávání s dětmi ze základních škol v celém Pardubickém kraji.

Provádění preventivně výchovné činnosti je velice rozsáhlý úkol, na kterém se podílejí příslušníci jednotlivých odborů a navzájem si pomáhají.
Během besedy se žáci dozví, jak se zachovat v případě požáru či jiné mimořádné události. Jak se pohybovat v zakouřené místnosti, kam uniknout před plameny, jak se chránit před hustým dýmem a jak nalézt únikovou cestu. Dále se děti seznamují s přenosnými hasicími přístroji. Hovoří se také o tísňové lince a hlavně následcích v případě, že tísňovou linku zneužijí a naopak – jak správně oznamovat mimořádnou událost. Děti si pak mohou vyzkoušet oznámit událost na simulované operační středisko hasičů. V průběhu povídání se seznamují s činnostmi, které hasiči vykonávají – zásahy na dopravní nehody, likvidace požárů, technické zásahy, technologické pomoci, práce na vodě, odstranění následků povodní apod.
Beseda je doprovázena i obrázky ze zásahů hasičů. Poutavé vyprávění doplňují i chvíle, kdy si děti mohou vyzkoušet dýchací přístroj, zásahový oblek hasičů. Poté hasiči odpovídají dětem na jejich někdy zajímavé otázky ohledně likvidace různých mimořádných událostí.
Na poslední besedě v Základní škole v Rohovládově Bělé se dětem nejvíce líbila prohlídka hasičské techniky, která zaparkovala přímo před školou. Děti tak měly jedinečnou možnost nahlédnout do hasičských zásahových vozidel.


Hasičský fotoaparát zachytil hasiče-preventisty při besedě v Základní škole v Rohovládově Bělé.


nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet