Úterý 18. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výbuch kotle v budově Obchodní akademie

Dne 17. září v 11.00 hod., byl na operační středisko hasičů v Jičíně nahlášen výbuch plynového kotle a následný požár kotelny v suterénu budovy Obchodní akademie v Jičíně.

Jednalo se o námětové cvičení složek integrovaného záchranného systému, jehož cílem bylo prohloubení celkové připravenosti a schopnosti velitelů a vedoucích složek integrovaného záchranného systému při společném řízení sil a prostředků, spolupráce jednotlivých složek při likvidaci požáru, záchraně a evakuaci osob z budovy školy.
Námětem cvičení byl požár, který vznikl po výbuchu plynové kotelny v suterénu budovy Obchodní akademie. Požár se rozšířil do prostoru chodby, tlaková vlna poškodila okna. V učebně, která je umístěna nad kotelnou, došlo ke zranění tří osob, které musely být zachráněny. Evakuace osob proběhla pod vedením ředitele školy.
Cvičení se zúčastnily složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – územní odbor Jičín s technikou CAS 24/2500/400 – S2Z (1+4), CAS 32/8200/800 – S3R (1+1), Škoda Felicia Kombi (1+0), Lada Niva (1+0), dále jednotka SDH Jičín s technikou CAS 24/3500200 – M2R, dále Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba Jičína a Městská policie.
Úkolem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Jičín byla likvidace požáru, evakuace zraněných osob a předání do péče Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a Městská policie provedla uzavření příjezdových komunikací k budově, zamezila vstup nepovolaným osobám do prostoru školy, Zdravotnická záchranná služba provedla ošetření tří zraněných osob po výbuchu.

Před zahájením cvičení, od 9.00 hod. – 11.00 hod., byla v budově školy připravena přednáška pro učitele základních a středních škol okresu Jičín. Školení provedli příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a plánování Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Jejím obsahem byla současná problematika ochrany obyvatelstva se zaměřením na výuku témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách. Učitelé byli seznámeni se všemi dostupnými metodickými pomůckami, učebními texty pro žáky a příručkami, které se vztahují k daným tématům, a v praxi jim byly předvedeny některé náměty pro praktická cvičení pro žáky (příprava prostředků k improvizované ochraně osob, ověření znalostí obsahu evakuačního zavazadla).


nstržm. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet