Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičští lezci se cvičili ve skalách

V těchto dnech se uskutečnil několikadenní pravidelný výcvik instruktorů lezecké techniky a členů lezeckých skupin HZS Pardubického kraje. Výcvik se uskutečnil hned na několika místech v Pardubickém kraji a v kraji Vysočina.

První den byl věnován platným předpisům pro oblast práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany a používané metodice. Zdravotní příprava byla zaměřená zejména na zranění způsobená pády a zasypáním či na praktický nácvik úkonů směřujících k zajištění základních životních funkcí, a to i v těžko přístupných místech. „Tato část se konala pod odborným vedením MUDr. Evy Jílkové a dalších členů Rychlé lékařské pomoci Polička, za což jim patří náš dík,“ říká krajský lezecký instruktor ze Svitav Bc. Radek Svojanovský. Další den se hasiči lezci přesunuli na nepoužívané stožáry vysokého napětí ve Studnici. „Nacvičovali jsme postupové jištění a pohyb po stavebních a jiných konstrukcích,“ uvedl lezecký instruktor z Pardubic Bc. Petr Dvořák.
Další den lezci věnovali složitějším záchranným pracím ve skalních terénech. Jednalo se o přemostění a vertikální i horizontální transport raněných. Podle instruktorů tato činnost klade velký důraz na koordinaci a vhodnou volbu jednotlivých kotvících míst a jejich obsluh.
Člen lezecké skupiny musí ovládat nejen práci ve výškách, ale i v podzemních prostorech a možných závalech při průmyslových haváriích. Proto dalším tématem byla záchrana z jeskyně. "K tomuto účelu nám posloužila jeskyní oblast mezi Vápenným Podolem a Prachovicemi. Při této činnosti nám již několik let perfektně pomáhají členové Speleologické záchranné služby Český kras,“ doplňuje Dvořák.
Letos poprvé si v podzemí při vyhledávání vyzkoušeli své psy členové Záchranné kynologické brigády z Pardubic.
Poslední den se hasiči-lezci soustředili na záchranné práce ve vodě a práce na přemostění vodního toku řeky Chrudimky pod Sečskou přehradou. „Jednalo se o simulaci evakuace při povodních a hasiči si tak vyzkoušeli, kromě jiného, také transport raněného v nosítkách,“ dodal na závěr Radek Svojanovský.
Společný výcvik napomohl vytváření stejných pracovních postupů lezeckých skupin Pardubického kraje a ukázal, kterým směrem by se práce lezeckých skupin měla ubírat.

nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet