Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Složky IZS nacvičovaly záchranu osob ze zříceného letadla

Prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Plzeň – jih se uskutečnilo v úterý 26. října 2004 od osmnácti hodin v katastrálním území obce Letiny.

Námětem cvičení byla záchrana, vyproštění, vyhledávání osob při havárii transportního letadla Short Skyvan s asi 19 lidmi na palubě, likvidace následného požáru části letounu a jímání ropných produktů po havárii v místní vodoteči a blízkém rybníku. Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z územního odboru HZS Plzeň-jih, Policie ČR, ZZS, dobrovolní hasiči z obcí Letiny a Blovice, LPZS Plzeň-Líně. Do cvičení byl zapojen také Městský úřad Blovice, Obecní úřad Letiny, vlastníci nebo uživatelé pozemků (obecní úřad a ZD Komorno), zdravotnice AČR (maskování zraněných), figuranti z SDH Koterov a Fakultní nemocnice Plzeň (Emergency). Pokud jde o činnost zúčastněných složek profesionální hasiči zajišťovali například přijetí tísňové zprávy, vyhlášení poplachu složkám IZS, vyprošťování zraněných, předlékařskou první pomoc, uhašení hořících zbytků motoru, jímání unikajícího paliva, řízení zásahu, psychologickou službu pro postižené i zasahující aj. Policisté měli za úkol uzavřít místo události, evidovat totožnost postižených osob, zajištění psychologické služby, vyhledávání zraněných aj. Zdravotnická záchranná a Letecká pátrací a záchranná služba zajistila ošetření a třídění postižených, transport raněných pomocí pozemní a letecké cesty aj.
Událost ohlásil náhodný chodec. V důsledku závažnosti situace bylo starostovi města Blovice doporučeno zřídit krizový štáb. Část letadla v době příjezdu hasičů, zdravotníků a Policie hořela, letadlo bylo rozlomeno na několik částí a situaci komplikovala skutečnost, že se na místě události zprvu nedalo přesně určit kolik letadlo přepravovalo osob. O tuto klíčovou informaci pro rozhodovací proces štábu velitele zásahu bylo nutno cestou operačních středisek HZS žádat až stálou službu v Integrovaném záchranném a koordinačním středisku leteckého provozu v Praze. Z letadla navíc unikaly provozní kapaliny. Na místo přilétl také vrtulník SAR, který měl za úkol vyhledávat oběti a zmapovat situaci. Letecká zdravotní záchranná služba k záchraně raněných nemohla být nakonec použita kvůli nepříznivému počasí. Policisté po svém příjezdu zajistili místo nehody a vymezili prostor pro nájezd dalších sil a prostředků. Souběžně se rozběhlo hašení požáru a vyhledávání a vyprošťování postižených, včetně jejich ošetřování. Tři osoby se nacházely uvnitř trosek letadla a hasiči je museli vyprošťovat. Kvůli úniku leteckého benzinu se musely instalovat norné stěny na přítoku Podhrázského potoka do rybníka Drahkovák. Policisté a zdravotníci zřídili evidenci postižených osob. Muselo být zřízeno shromaždiště raněných, kde byly postižené osoby tříděny podle závažnosti zranění a organizována jejich přepravu sanitními vozy do zdravotnických zařízení. Konečně se podařilo zjistit, že na palubě byli dva piloti, vysazovač a 16 výsadkářů. Začínají se hledat další zranění, případně mrtví, na místo události byl povolán člen Horské služby se speciálně vycvičeným psem Erikem pro vyhledávání osob. Postižené osoby jsou rozesety v širokém okolí kolem letadla. Dostavuje se krizový štáb obce. Parašutisté se postupně nacházejí, někteří uvízli v korunách stromů. Postižení jsou nakládáni do sanitek a rozváženi po jednotlivých nemocnicích v kraji. Na plno začíná fungovat psychologická služba. V koruně stromu je nalezen mrtvý výsadkář. Tak nějak to v úterý večer vypadalo u obce Letiny. Celkem bylo nalezeno 20 osob, z toho bylo pět mrtvých. Jeden zraněný z těch 20 byl náhodný chodec, kterého zasáhla část letadla.
Cílem cvičení byla prověrka spolupráce složek IZS, krizového štábu (KŠ) obce s rozšířenou působností Blovice a obecního úřadu katastrálně příslušného k místu události, pověrka komunikace mezi operačními středisky zasahujících složek IZS, KŠ a ostatními zapojenými subjekty, prověrka časové dostupnosti sil a prostředků potřebných pro zvládnutí mimořádné události, prověrka traumatologického plánu atd.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet