Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ABA se intenzívně připravuje na Týden Hasičů v Praze

TISKOVÁ ZPRÁVA 12/ 200230. 9. 2002

„Od 30. Září do 5. října 2002 bude Letenská pláň v Praze patřit záchraně lidských životů hasiči a záchranáři. Unikátnímu projektu s názvem Týden hasičů dominuje 4. ročník Světové soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.“

ABA okamžitě reagovala na výzvu pořadatelů sponzorsky podpořit konání akce a příspěvkem 150 tisíc Kč se stala hlavním partnerem Týdne hasičů.

ABA – partner motoristů, považuje konání soutěže za velice významnou událost, především jako upoutání pozornosti veřejnosti k problematice dopravní nehodovosti a bezpečnosti na silnicích. Významným prvkem soutěže je výměna mezinárodních zkušeností záchranářů profesionálů, hasičů i lékařů při vyproštění zraněného, první pomoci a samotném řízení zásahu u dopravní nehody.
Soutěží se ve 3 disciplínách – technická záchrana, vyproštění zraněných osob a první pomoc a řízení zásahu.
Soutěže se zúčastní více než 30 profesionálních záchranářských týmů z celého světa ( Austrálie, Jižní Afrika, Kanada, USA, Španělsko, Německo, Rusko , Polsko, Maďarsko, Jižní Amerika, Velká Británie) včetně 6 nejlepších týmů z České republiky. ČR bude zastupovat i záchranářský tým ABA, jako jediný tým neprofesionálních záchranářů.

Výhradní možnost zúčastnit se soutěže získala ABA na základě dlouholeté a kvalitní spolupráce s Integrovaným záchranným systémem. Záchranný systém ABA zahrnuje dvě desítky zásahových vozidel vybavených speciální záchrannou a vyprošťovací technikou, přes 50 vozidel vybavených speciální těžkou vyprošťovací a hydraulickou technikou a perfektně vycvičené týmy záchranářů.
Záchranný systém ABA pomáhá a zasahuje nejenom na silnicích, ale pravidelně asistuje na všech významných sportovních motoristických akcích. Významná byla pomoc Integrovanému záchrannému systému v době letošních katastrofálních povodní, kde se nejlépe za poslední dobu prokázalo, jak je Záchranný systém ABA platný.
Do budoucna ABA plánuje rozšíření spolupráce s Integrovaným záchranným systémem, svojí připravenost a kvalitu na vysoké úrovni chce předvést účastí jednoho ze svých týmů na „Světové soutěži hasičů“ na Letenské pláni.

Záchranářský tým ABA se připravuje na soutěž

V těchto dnech se soutěžní tým ABA intenzivně věnuje přípravě, trénuje v Jinonicích spolu s dalšími hasiči. Přípravu a trénink koordinuje Pavel Strapko, tým bude soutěžit ve složení
( 4 + 1 lékař; 2 náhradníci ) :
Zbyšek Zuber – velitel týmu
Josef Jarolímek, Lukáš Jarolímek, Petr Novák, Jan Mareš, Josef Liška, MUDr. Dana Laudová


ABA se významným způsobem podílí na výchovně – vzdělávacím programu pro děti

Součástí doprovodního programu Týdne hasičů na Letenské pláni bude edukační program pro děti ve věku 10 – 15 let.

Probíhat bude po dobu konání soutěže ve dnech 2. – 4. října 2002 ve spolupráci se Světovou radou záchranářských organizací (WCOR), občanského sdružení Podaná ruka a Autoklubem Bohemia Assistance, a.s.
Program je zaměřený na prevenci dopravní nehodovosti a jeho cílem je přispět ke snížení úrazovosti dětí. Motto programu je „Hlavně nezůstat pasivní“ a mimo jiné má poučit děti, jak se zachovat, kam zavolat v případě, že se stanou přímými účastníky nebo svědky dopravní nehody.
Edukační program absolvuje v průběhu týdne cca 1 000 dětí z pražských škol.

Každý den v dopoledních hodinách děti po skupinách absolvují hodinový program ve speciálně vyhrazených prostorech soutěžního areálu. V úvodu vyslechnou instruktážní přednášku, dále jim jeden ze záchranných týmů předvede ukázku následků těžké dopravní nehody s komentářem co dělat a jak se v této situaci zachovat. Následovat bude diskuse, která se bude odvíjet od reakcí dětí, jenž budou sledováním ukázky postaveni tváří v tvář tvrdé realitě.

ABA a Dětská dopravní nadace (DDN), jejíž je ABA zřizovatelem, připravila pro děti druhou část výchovně – vzdělávacího programu. Ve stánku ABA budou mít děti možnost seznámit se s významem a vysvětlením práce „Andělů silnic“ (asistenčních služeb). Děti si budou moci prohlédnout zásahové vozidlo, odtahové vozidlo a letadlo ABA, které je využívané k pravidelnému monitorování dopravních komunikací a ze kterého je zajištěný přímý přenos do rozhlasového vysílání.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem dále pro děti připravujeme povídání o významu a práci „Zelených andělů“ na silnicích.
Na závěr jsou pro děti připravené balíčky s dárkovými předměty s bezpečnostně výchovnou tématikou a občerstvení.

Následně budou mít děti možnost sledovat vlastní zápolení záchranářských týmů.


Alena Kvardová, tisková mluvčí
602/ 262 710
kvardova@aba.cz
tel. 266 193 219
fax. 266 193 278
Sdílet