Sobota 22. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vítek pro irské odbory

Rozhovor Jiřího Vítka předsedy Pražských odborů pro Irský odborový svaz NIFU ,který poskytl 1.12 2004.

Rozhovor Jiřího Vítka předsedy Pražských odborů pro Irský odborový svaz NIFU,který poskytl 1.12 2004.


Vaše iniciativa překročila hranice zájmu , můžete nás v krátkosti seznámit co Vás vedlo k této akci ?

Jde o nepolitické vyjádření nesouhlasu s vleklým sporem o služební zákon, který nás hasiče v očích veřejnosti poškodil.Politici používali argumenty, které bohužel většina médií přenášela zprostředkovaně veřejnosti tak, že pohled na nás na hasiče byl do začátku této akci spíše negativní.

Myslíte, že se to mění?

Ano i média bohužel pozdě začala chápat, že popularita , kterou jsme jako záchranáři měli po povodních v roce 2002 nebyla vykoupena politicky, ale naší prací. Lidé naší práci uznávají a chápou , ale slogany některých politiků někdy přehlušili každodenní poctivou práci tisíců hasičů. Teď přišel čas upozornit veřejnost i politiky co je posláním záchranářů.

Váš zákon byl postaven společně se zákonem policistů a jiných bezpečnostních složek,jaký je na tuto skutečnost Váš názor?

Skutečnost je taková a stejně jako naše iniciativa může vzejít stejná u policistů.
Ale my se bavíme o hasičích a já jsem jedenáct let hasič a ne policista.Jejich práci musíte vidět také jinak než ji mnozí chápou.
Jejich vnitřní složky od dopravního policisty po pyrotechnika či člena speciálních jednotek mají svá specifika a zaslouží si úctu jde o to jen chvíli přemýšlet.

Problémovým bodem, který vrátil zákon zpět byly renty. Vy prohlašujete, že Vám o renty nejde..

Jde nám o důstojné sociální zajištění příslušníků hasičských sborů podporované napříč politickým spektrem.Můj názor je, že renta je důstojným sociálním zajištěním.

To je trochu dvojsmyslné…??
Hasič, který dvacet let pracuje u sboru není schopen se po odchodu etablovat v prostředí, které je naprosto jiné .Polovinu života je školen ,cvičen pro službu vlasti v oblasti tak specifické jako je záchranářství.To je jedna část odpovědi pak tu máme morální povinnost státu nebo již stát ztratil všechnu morální odpovědnost ?.
Tento hasič je polovinu života připraven položit svůj život pro druhé.
Nemyslím jen život chápaný po fyzické stránce. Je tu rodina děti, kterým se po smrti či vážném zranění změní celý život.
Od roku 1989 jak u hasičů a policistů tento moment zažilo 111 rodin.
Dalším aspektem je jeho psychické a fyzické chátrání zhoršující se zdraví nadměrnou zátěží . Myslíte, že si nezaslouží od státu důstojnou odměnu ve chvíli, kdy již nemohou ve svém věku plnit náročné fyzické testy a zachraňovat osoby ve výškách hloubkách apod.
Copak mají v padesáti či šedesáti šanci najít instituci či místo v soukromém sektoru, která je příjme s otevřenou náručí.


Nic nenamítám proti Vaší odpovědi je to věc názoru.
Zajímá mě zda rozlišujete ve věci odměňování hasiče u požáru a podpůrné složky jako je administrativa ,zásobování …..?


To je pro hasiče další zajímavá otázka. Je to věc se kterou se momentálně dost často potýkám v telefonátech a emailech .
Mnozí mě a mé kolegy staví před rozhodnutí říct kdo si víc zaslouží výjezdový nebo suchý hasiči?
Jde nám o jednotu jak v projevu a ta tu je z obou stran.
Místa pro diskusi tu jsou dnes zastáváme požadavky všech členů hasičských sborů co podporují naší iniciativu.

Náš svaz zajímá iniciativa v České republice vzhledem k tomu, že Království prožilo stávku hasičů stejně tak Portugalsko…

Ne stávka ani jiné protesty jako občanská neposlušnost jsou nesmyslné ve věci na kterou chceme upozornit.
Jak vím u Vás veřejnost postoj hasičů nepodpořila. Tady jdeme úplně jinak,my potřebujeme veřejnost a stávající zákon nám stávku zakazuje.Ne ani v jediném momentu nás nenapadla tato myšlenka.
My nebojujeme proti konkrétnímu politikovi nebo novináři.
Jsme apolitičtí a chceme pouze upozornit na nutnost zákona, který neřeší jen renty , ale i jasný kariérní řád.

Jak jsem se dočetla na internetových stránkách začíná zde vznikat myšlenka společné platformy profesionálních , dobrovolných a ostatních složek hasičů. Můžete to okomentovat ?

Prvotní myšlenka spojit lidi s posláním pomáhat se otočila v napadání druhého co oni pro nás co my pro ně a vytratil se prvotní smysl.
Šlo jen o to rozpoutat na toto téma diskusi.Skutečnost ukázala, že v této otázce je jasně viditelná nejednotnost a nevraživost. Víte spojit složky profesionálních , dobrovolných a podnikových hasičů je dle mého názoru nemožné.
To rychleji spojíte živnostníky , kteří vyrábějí stroje s prodejcem zeleniny než hasiče.
Hasiče totiž nelze přesně charakterizovat jak jsem v posledních dnech poznal.
Hasičem se totiž dnes může nazývat i ten co slepuje pouze model hasičského autíčka. Je to smutné, ale taková je realita.Ano diskuse ukázala nemožnost v tento moment něco takového vytvořit. Pro radost jedněch a smutek druhých tečka tj. můj názor.
Bavme se o iniciativě žlutých stužek.


Dobře tak proč žlutá?
Symbol ohně, čistoty, naděje, každý si může spojit žlutou barvu s vlastní představou.

Vrátím se k věci co dál chystáte?
Především shromažďujeme názory spojujeme se s odborníky a začínáme jednat, již jsou tu první pozvání do politických klubů.Například dnes budeme hovořit se zástupci odborového svazu policistů.
Jak jsem již řekl je třeba dobrý zákon pro hasiče nejen na rok, ale na dlouhá léta dopředu.


Ten starý návrh byl špatný?
Před týdnem sem mě zdálo, že ne.
Dnes vidím, že některé věci jdou zlepšit, ale to je na dlouhou diskusi. A spoustu věcí jsem Vám již řekl .
Vše znovu začíná na čistém stole a je tu naděje, že i pan Kalousek a Talíř nebudou mluvit jen v politických heslech.


Hodně štěstí a děkuji Kateřina Berk
Sdílet