Sobota 23. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak se bránit katastrofám

Za účasti české delegace včetně zástupců HZS ČR proběhla ve dnech 18. – 22. ledna 2005 v japonském Kóbe Světová konference věnovaná problematice omezování důsledků katastrof ( World Conference on Disaster Reduction). Ta se konala pod záštitou OSN.

Ve více než 50 tematických sekcích diskutovalo několik stovek účastníků o nejrůznějších otázkách týkajících se problematiky prevence a zmírňování následků přírodních a technologických katastrof.
HZS ČR a MV na jednání reprezentovali generální ředitel HZS ČR a náměstek MV genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a kpt. Ing. Roman Francl z MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Jak shrnul generál Štěpán, samotný obsah jednání potvrdil správnou cestu, kterou se v oblasti národního systému reakce na mimořádné události vydala ČR.
Účastníci konference se shodli na potřebě vybudování či posílení národních operačních sil pro zvládání katastrof, v nichž hlavní roli hrají hasičské záchranné sbory a další složky civilní ochrany jednotlivých zemí. Především ty totiž disponují nezbytnými kapacitami, prostředky a zkušenostmi ve zvládání podobných mimořádných událostí jako jsou přírodní či jiné katastrofy.
Jak ve svém vystoupení na konferenci zdůraznili i zástupci HZS ČR, Česká republika si v tomto případě vzala ponaučení z povodní v roce 1997 a dokázala v poměrně krátké době vybudovat fungující záchranný systém, v němž hraje HZS ČR rozhodující úlohu. Vytvořený Integrovaný záchranný systém se pak velmi osvědčil např. během povodní v roce 2002.
Z výměny zkušeností na konferenci s dalšími národními reprezentacemi vyplývá, že český systém reakce na mimořádné události je jedním z nejvyspělejších a nejpropracova­nějších nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Účastníci konference se dále shodli na nutnosti budovat informační a komunikační systémy použitelné pro mimořádné situace jako jsou přírodní katastrofy. Důležitá je také osvěta, vzdělávání a preventivní výchova lidí v této problematice.

Konference také apelovala na světové společenství, aby byl co nejrychleji vybudován systém včasného varování v oblasti Indického oceánu, který by obyvatele chránil nejen před tsunami, ale také cyklony, tajfuny atd.

V rámci konference došlo rovněž k revizi Jokohamské strategie a Pánu postupu pro bezpečnější svět (Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World), která nyní zahrne úkoly pro dalších 10 let.

V závěru jednání konference byla přijata závěrečná „Deklarace z Hyogo.“ V ní účastníci konference mj. vyzvali k větší spolupráci v oblasti zmírňování dopadů katastrof na úrovni lokální, národní a mezinárodní, včetně finanční a technické pomoci. Jak deklarace upozorňuje, systém reakce na mimořádné události je třeba zlepšit zejména v případě chudých rozvojových států, které se s přírodními katastrofami často potýkají.

Kromě HZS ČR tvořili českou delegaci zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, konference se zúčastnili také zástupci českého velvyslanectví v Tokiu.


Více informací o konferenci naleznete na http://www.unisdr.org/wcdr/

Mgr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet