Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co říkají čísla ?

Počet požárů v loňském roce klesl v meziročním srovnání. Za celý rok 2004 vyjely požární jednotky v České republice k celkem 21 184 požárům, což bylo o necelých 7 000 požárů méně než v rekordním roce 2003.

Přes tento příznivý trend si však hasiči na nedostatek práce stěžovat nemohli. Dle předběžných statistik totiž v loňském roce opět došlo ke zvýšení počtu zásahů při technických haváriích. Jednalo se zejména o tzv. technické pomoci (např. odstraňování překážek, záchrana osob či zvířat jinde než u požárů, čerpání vody, otevírání bytů atd.) Jejich podíl na celkovém počtu událostí se zásahem jednotek požární ochrany tvořil 45 %. V roce 2004 tak jednotky požární ochrany zasahovaly celkem u 46 894 tech­nických havárií. To znamená nárůst o 14 procent proti předchozímu roku 2003.

Přes mírný meziroční pokles nadále zůstal vysoký počet dopravních nehod, ke kterým hasiči vyjeli. V loňském roce se jednalo o 21 025 takovýchto událostí.

Počet zásahů jednotek požární ochrany v roce 2004 klesl proti předchozímu roku 2003 o 8% na 118 473. Loňský rok při výkonu služby naštěstí nepřišel o život žádný hasič. Zraněno bylo celkem 274 hasičů, což je meziroční pokles o plných 30%. Díky snížení počtu požárů také výrazně klesly počty osob usmrcených nebo zraněných při požárech.

V loňském roce došlo také ke snížení přímých škod na majetku způsobených požáry. Tyto škody činily 1 528,4 milionů korun, tedy o 17 % méně než předešlého roku 2003.

Přesto také v loňském roce vypuklo několik velkých požárů, které si vyžádaly velké újmy na zdraví občanů a značné materiální škody. Jednalo se například o požár skladu bavlny firmy Schoeller v Litvínově, kde zasahovalo 15 jednotek požární ochrany a škoda činila astronomických 90 milionů korun. Hasiči se v loňském roce výrazně podíleli také na likvidaci ničivých následků tornáda v Litovli na Olomoucku.

Mohutný požár havarované cisterny s technickým benzínem na velké ploše dálnice D1 u Jihlavy zase v září loňského roku zaměstnal 11 jednotek požární ochrany. <a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2742“ target=>Článek zde.....


Počet událostí se zásahem jednotek PO
Druh události20032004index v %
04/03
Požáry s účastí jednotky PO28 15621 18475
Dopravní nehody21 50321 02598
Živelní pohromy28 15621 18475
Úniky nebezpečných látek
z toho ropných produktů
5 883
4 904
5 504
4 344
94
89
Technické havárie40 99446 894114
Radiační havárie a nehody02X
Ostatní mimořádné události15415870
Plané poplachy8 0237 45493
UDÁLOSTI CELKEM106 509103 59497

Podíl na celkovém počtu událostí v roce 2004:

požáry – 20,4 %,
technické zásahy – 72,4 % (z toho nejvíce technické pomoci – 45,4 %, dopravní nehody- 20,1 %, úniky nebezpečných chemických látek – 5,3 %, živelní pohromy – 1,4 %),
plané poplachy – 7,2 %.

Další základní údaje
Údaj / rok20032004index v %
2003/2004
Počet zásahů jednotek PO
- z toho jednotek HZS ČR
129 406
93 006
118 473
89 782
92
97
Usmrcených hasičů300
Zraněno hasičů39027470
Evakuovaných a zachráněných osob18 59615 89285

Požáry
Základní informace20032004index v %
2003/2004
Počet požárů28 93721 67575
Přímé škody v mil.Kč1 836,61 528,483
Počet usmrcených osob14112287
Počet zraněných osob1 11284376


Největšími požáry (se škodou 50 mil. Kč a vyšší) byly:

1.únor
Výrobní hala, zásobníky koksu, dopravníky, jeřáb, potrubí s koksárenským plynem Vysoké pece Ostrava a.s., Ostrava – Kunčice
Příčina – nepředpokládané změny provozních parametrů – výhoz vsázky z vysoké pece a rozlití žhavých materiálů
Škoda – 51 112 000 Kč

26.srpen
Výrobní objekt cukrovaru firmy Cukrovary TTD a.s., Dobrovice v Českém Meziříčí, okr. Rychnov nad Kněžnou
Příčina – nedbalost při řezání plamenem
Škoda – 70 000 000 Kč
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2709“ target=>Článek zde.....

27.říjen
Budova skladu elektroniky a kompletace PC ve firmě SVS a.s., Slušovice, okr. Zlín
Příčina – vznícení hořlavých materiálů uložených u akumulačního topidla
Škoda – 67 000 000 Kč
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2900“ target=>Článek zde.....

31.říjen
Rozvodná skříň a strojovna výtahů a vzduchotechniky objektu Telekomu včetně ústředny Eurotelu v Ostravě
Příčina – technická závada
Škoda – 50 000 000 Kč
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2913“ target=>Článek zde.....

30.listopad
Sklad bavlny firmy Schoeller v Litvínově, okr. Most
Příčina – v šetření
Škoda – 90 000 000 Kč
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=3005“ target=>Článek zde.....

Info:GŘ HZS ČR
Sdílet