Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

112 zahájila oficiální provoz

Veřejnost byla dne 21. února 2005 vůbec poprvé oficiálně seznámena s výsledkem projektu zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v ČR.

Za účasti ministra vnitra Františka Bublana a generálního ředitele HZS ČR Miroslava Štěpána proběhla tisková konference, na které zástupci HZS ČR (obsluhuje tísňovou linku 112) a Českého Telecomu (dodavatel a provozovatel technologie linky 112) seznámili hosty a novináře s fungováním celého systému a technickým řešením tohoto v evropském kontextu unikátního projektu.

Přesně v 11.45 ministr vnitra František Bublan v areálu stanice HZS hl. města Prahy v Sokolské ulici odstřihl zavěšený zvonek a zahájil tak oficiální provoz telefonních center tísňového volání 112. Novináři a oficiální hosté pak měli příležitost si call centrum obsluhující linku 112 na vlastní oči prohlédnout.

Počátky projektu tísňové linky 112 sahají až do roku 1996. K zahájení ostrého provozu 12 call center v jednotlivých krajích došlo v červnu 2004, přičemž zbývající dvě call centra obsluhující linku 112 v Hradci Králové a Ostravě by měla být zprovozněna do poloviny roku 2005. Také díky dodavateli technologií Českému Telecomu je ČR v zavádění jednotného evropského čísla tísňového volání 112 na evropské špici a technologie a způsob řešení jsou do značné míry unikátní.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 má pro občany několik výhod. Systém propojuje základní složky integrovaného záchranného systému, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Umožňuje tak rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Jednotlivá call centra obsluhující linku 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena, mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

Lidé v celé Evropě mají v nouzi možnost obrátit se na jediné telefonní číslo. Překážkou není ani jazyková bariéra, protože pracovníci operačních středisek jsou schopni komunikovat anglicky i německy.

Stávající národní čísla tísňového volání 150, 156, 158 a 155 i nadále zůstávají v platnosti bez jakýchkoliv změn.
Sdílet