Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kde hledat informace ?

Zahájení plného provozu serveru krizového řízení a havarijního plánování.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR od 21. února 2005 spustilo nový server krizového řízení a havarijního plánování ČR.
Na adrese www.krizove-rizeni.cz se tak může laická i odborná veřejnost informovat o připravenosti orgánů státní správy a samosprávy na mimořádné události a krizové situace, které mohou vzniknout z důvodu živelní pohromy, technické havárie nebo teroristického útoku. Tyto události nejednou významně ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí a státní orgány se snaží v případě jejich vzniku minimalizovat následky na přijatelnou míru pomocí budování účinných ochranných a obranných mechanismů.

Občané a také představitelé místní samosprávy budou moci díky serveru postupně získat podrobné informace o svých povinnostech a právech v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouze, ohrožení státu, popř. válečného stavu. Na serveru jsou informace o činnosti Integrovaného záchranného systému a je zde zveřejněn např. Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů..

Server bude v nejbližší době ještě doplněn o informace z oblasti vnitřní bezpečnosti, která se týká zejména reakce státu na případný teroristický útok a zapojení bezpečnostního aparátu ČR (např. zpravodajských služeb, Policie ČR atd.)

info:
Mgr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet