Pondělí 25. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár Špindlerovy boudy

Byl pátek 28. 1. 2005 a pro hasiče Miloslava Bártu začínal pracovní den.Je zaměstnancem Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně,kde vykonává práci velitele jednotky dobrovolných hasičů města zařazené jako JPO II, bezpečnostního technika a požárního dozoru. Den začínal docela obyčejně,ale vše se změnilo zhruba v 7 hodin ráno, kdy byl OPIS Trutnov místní jednotce vyhlášen poplach.

Volal zaměstnanec horské chaty Špindlerova bouda že tam vypukl požár. Po pěti minutách od vyhlášení poplachu zásahová jednotka se svojí technikou CAS-16-M-2-Z na podvozku MAN vyráží k hořícímu objektu,který se nachází na vrcholech našich nejvyšších hor Krkonoš.Během cesty se začaly panu Bártovi tvořit v hlavě myšlenky o jak velký požár se asi jedná a aby tam dorazili v čas.Bylo všem jasné,že se nebude jednat o nijak lehký zásah,protože v Špindlerově Mlýně bylo –10 stupňů.Nevěděli jaký objekt hoří,protože prvotní informace o místě požáru byla nejasná. Špindlerova bouda se skládá ze dvou objektů. Věděli jen, že tam hoří.Zhruba po 12 minutách jízdy se před nimy po pravé straně objevila horská bouda,z které se valil obrovský dým.

Před zásahovou jednotkou stál obrovský problém,k chatě se technikou nedalo dojet,protože cestu jim odřízla sněhová bariéra,kterou zde vytvořil vítr již o několik dní dříve.Zůstali zhruba 400m od hořícího objektu.Pan Bárta rozhodl o vyslání průzkumného družstva s dýchacími přístroji,aby se ujasnila celá situace,který objekt je vlastně zasažen požárem.Začalo se rozhodovat o zřízení dálkové dopravy vody k místu zásahu.Průzkumná jednotka zjistila,že hoří pomocný objekt,v kterém byl ubytován personál chaty.V tu dobu se již v objektu podle informací personálu nikdo nenacházel.Z města byla povolána sněhová fréza,aby hasičům prorazila cestu až k objektu.Na místo zásahu doráží jednotka HZS stanice Vrchlabí se svojí technikou a z Trutnova byl vyslán lesní speciál MB Unimog.

Další,kdo se k hořícímu objektu dostavuje,je Policie ČR Špindlerův Mlýn, pracovníci VČE, Horská služba a Zdravotnická záchranná služba Vrchlabí.V tu chvíli bylo jasné,že požár tyto jednotky samy neuhasí,a tak byl vyhlášen poplach všem JSDH v okolí,které mají cisterny,aby byla zabezpečena doprava vody. Je povolána i cisterna PS Jilemnice ze sousedního kraje a JSDH Hostinné také s Manem. Na již zmiňovaném MB Unimog došlo k technické závadě,po přečerpání vody zamrzly kulové ventily a tím došlo k roztržení armatur.

Pro zasahující hasiče začíná vyčerpávající zásah, na vrcholu je –18 stupňů. K objektu v tu dobu míří první jednotky se svými cisternami. Po přečerpání vody se musí cisterny vrátit zpět do Špindlerova Mlýna. Městská policie začíná ve městě řídit dopravu tak, aby cisterny měly hladký průjezd městem a aby je nezdržovali neukáznění řidiči,kteří by jim blokovali cestu. Celý objekt je zachvácen požárem. Na Městském úřadě se schází krizový štáb a rozhodl o pomoci obětem požáru.Na chatu je vyslán autobus s oblečením a dalšími věcmi. Ubytovanému personálu shořely osobní věci. Na sobě měli jen to, do čeho se stačili převléknout.
Na místě byla horská služba se svojí rolbou.Na ni byly naloženy hadice a bylo zřízeno dopravní vedení vody od sousední chaty,která se nachází na polské straně.Voda však z tohoto zdroje brzy dochází a tak je vše zrušeno.Personál a vojáci pohraniční stráže z polské posádky však podávají pomocnou ruku a házejí lopatami sníh do hořícího objektu.

Objekt je velmi silně zakouřen.Hasiči se od personálu dovídají že v objektu jsou ještě dva psi, na které zapomněli.Hasiči se ze všech sil snaží k psům dostat,ale to se nevede.Oba psi na místě uhořeli. Před hasiči však stojí další nelehký úkol a tím je ochrana sousedního objektu, ve kterém se nachází trafostanice, která zásobuje elektrickou energií další objekty.Jsou propojeny průchozím tunelem a tak zasahující hasiči tento průchod rozebírají, aby nedošlo k rozšíření požáru.Kdyby se jim tento krok,který byl velmi složitý, nepovedl,tak by nastala velmi složitá situace pro okolní chaty, ocitly by se bez energie. Pomocí termokamery je měřena teplota a ta pod střechou dosahuje 1100 stupňů.Hlavní ohnisko požáru se nacházelo v přízemí ubytovny.Vlivem mrazu dochází k intenzivnímu hoření.Zdolávat požár se daří jen velmi pomalu.

Hasičům se podařilo požár lokalizovat asi v 17.00 hodin.Na základnu se vrátily profesionální jednotky, pro ostatní však dohašovací práce zdaleka nekončí.Dochází k postupnému rozebírání objektu.Někde se ještě objevují malá ohniska požáru a tak jsou postupně likvidována. K vlastní likvidaci požáru došlo v neděli dne 30. 1. 2005 v 16.30 minut a objekt byl předán zástupci majitele.

Zásahu se zúčastnilo celkem asi 120 hasičů z jedenácti jednotek. Dle sdělení pána Bárty se na tomto zásahu velmi dobře osvědčila spolupráce jednotlivých složek IZS.
Město Špindlerův Mlýn na danou situaci zareagovalo velmi dobře a vzorně se postaralo o osoby,které byly zasaženy požárem a ve spolupráci s vedením VZ Malý Šišák i o zasahující hasiče.

Touto cestou děkuji panu Bártovi za dobré přijetí u nich ve Špindlerově Mlýně a za informace,které byly sděleny k tomuto požáru.

Autor : Václav Hakl
Sdílet