Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Světové katastrofy – exploze obrněné lodi v doku – 1907.

Nedostatečné ochlazování bylo příčinou úplného zničení francouzského obrněnce v Toulonu 12.března 1907. Sto dvacet lidí zahynulo.

Při manévrování na rejdě vypukl na palubě Iény, jedné z nejmodernějších obrněných lodí francouzského námořnictva, drobný požár. Aby bylo možno objasnit příčinu ohně, zajela loď zpátky do suchého doku. Štáb expertů začal hned s šetřením. Šest set třicet námořníků, kteří byli v tu dobu na palubě, právě poklidně zasedlo k obědu, když tu, přesně ve 13.30 hodin, otřásly lodí detonace, které vyrazily tabulky z oken kabin. Město zahalila oblaka hustého dýmu a v odstupech několika minut bylo slyšet stále nové výbuchy. Mladý praporčík se pokusil v poslední minutě otevřít vrata suchého doku a pustit dovnitř vodu, která by požár uhasila. Spadl však do hlubiny a vzápětí ho zabila střela vymrštěná z lodi. Čtyři sta námořníků uniklo do bezpečí. Téměř sto dvacet námořníků při explozi zahynulo. Mnoho se jich udusilo v kouři z ohně. Sto padesát mužů bylo těžce zraněno a bylo dopraveno k ošetření do okolních ambulancí. Teprve v šest hodin večer zavládl klid. Jedné další obrněné lodi se podařilo prorazit žárem zkroucená vrata suchého doku. Dovnitř se vevalila voda a plameny uhasila. Přístav skýtal obraz hrůzy: ve vodě plavaly kusy mrtvých těl. Zoufalé ženy zkoušely po celou noc najít za svitu pochodní mezi mrtvými své pohřešované muže a syny. Zvláštní vyšetřovací komise označila později za příčinu hrozného neštěstí samovznícení prachu. V prachárnách byla teplota více než 50° C, tedy mnohem víc než povolených 35°C. Chladící ventilátory fungovaly špatně.
Sdílet