Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novinářská ,,bojovka,,

Zajímavé setkání novinářů, záchranářů a hasičů.

Ve dnech 5.- 6. 3. 2005 se naše jednotka HZS ČD Praha zúčastnila ukázkového školení první pomoci dle regulí Basic Life Support pro vybrané novináře, které mělo mimo jiné za cíl představení náročné práce posádek sanitních vozů Záchranné služby a hasičů. Dále mělo právě za pomoci přítomných novinářů také přiblížit náročnou činnost záchranných složek veřejnosti. Školení proběhlo v areálu Strnadovského mlýna ve Vršovicích u Sedlčan.

Na pořadu prvního dne v dopoledním teoretickém bloku bylo pro novináře připraveno ve spolupráci se společností Cheirón, a.s. – Cardiac Science představení tzv. automatického osobního defibrilátoru Powerheart® AED G3 Automatic. Poté se přešlo k praktickému nácviku novinářů k poskytování první pomoci. V odpoledních hodinách bylo v rámci praktické části školení připraveno pro novináře-záchranáře několik náročných reálných simulací nácviku ošetření nejrůznějších zranění, mimo jiné nehoda horolezce, tepenné krvácení opraváře turbíny, samotná obsluha osobního defibrilátoru apod. Toto vše probíhalo v okolí mlýna. Já s mým hasičským kolegou představoval zraněné opraváře. Namaskování našeho zranění-tepenné krvácení bylo provedeno odborníkem z Českého červeného kříže. Mohu říct, že působilo opravdu velmi realisticky. Stejně tak i další reálné simulace. Z celkového počtu pěti dvoučlenných skupin dané úkoly nejlépe zvládl team složený ze dvojice novinářek, zastupujících Zdravotnické noviny a pražské Radio City. Těm byla v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků jako první cena předána hasičská přilba a další předměty, které symbolizují záchranářskou činnost.

Druhý den byl ve znamení nácviku pomoci zraněným při autonehodě. Výklad začal provádět Marek Uhlíř z Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje. Po teoretické části se opět přešlo k praktickému nácviku. Novináři sami museli provést vytažení zraněné osoby z vraku automobilu, ten dovezl obětavý kolega od pražských městských hasičů. Novináři si se svěřeným úkolem poradili dobře. Pak po menších technických problémech, zapříčiněných velkým mrazem se přešlo k ukázce použití hydraulického vyprošťovacího zařízení. Skoro každý využil možnosti si jej vyzkoušet i na nouzový nožní pohon. Poté se přešlo k praktickému nácviku použití ručního variabilního vyprošťovacího nástroje VRVN-1, tzv.švedské sekyry. Ta měla u novinářské obce největší ohlas.

V závěru vydařeného záchranářského víkendu byla ještě připravena pro novináře praktická ukázka hasičských ochranných obleků. A to konkrétně protichemického přetlakového a středního protižárového. Několik novinářů překonalo ostych a do obleků se za pomoci hasičů nakonec přeci jen nasoukalo. Ukázka hasičských ochranných obleků se konala v zasedací místnosti mlýna, protože díky velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám se bohužel nemohla uskutečnit reálná simulace záchrany osoby ze zakouřené stodoly. Dýmovnice tedy zbyla na příště…Každý z přítomných však uznal, že v těchto oblecích pracovat je opravdu dřina. Po ukončení této ukázky následoval závěrečný oběd a pak už jen odjezd zpět do Prahy.

Všichni jsme s průběhem víkendu velmi spokojeni, vše splnilo naše očekávání a tak věřme, že si takový víkend společně zopakujeme zase za rok. Na zdárném průběhu víkendu se podílelo několik subjektů a to Český červený kříž, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Cheirón, a.s. – Cardiac Science a Hasičský záchranný sbor Českých drah HS-1 Praha a v neposlední řadě také záchranáři z pražské ZZS.
Sdílet