Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na lovu hasičské zvěřiny

Myslím, že nemusím nikoho dlouho přesvědčovat o tom, že člověk pracující nějakou chvíli u hasičů, získá mnoho nových pohledů na svět kolem sebe. Prostě jednoho dne zjistíte, že máte schopnost vidět věci, které jsou z hlediska požární ochrany chybné nebo velice nebezpečné. K velké hasičské lítosti jsou však pro laiky mnohdy zcela neviditelné.

Právě tato má „schopnost“ mě vedla k tomu, že jsem začal některé „hasičské zvěřiny“ fotografovat. Vlastně jsem začal sbírat přestupky na úseku požární ochrany. Laik by mé počínání jistě nazval profesionálním šílenstvím nebo totální profesní deformací. Říkejme tomu jakkoliv, pravdou však je to, že zde budu zveřejňovat pro mnohé nepříjemné skutečnosti, které budou velice adresné. Budu velice rád, když se k mému počínání přidáte a vaše případné trofeje zašlete na email radek.kislinger@pozary.cz.

Začněmě tedy prvním a poměrně častým prohřeškem – uzamykání únikových cest. Na jeden takový případ jsem narazil v Praze v ulici Pařížská. V budově, jehož část užívá například Syndikát novinářů České republiky, naleznete v 1.NP mříže, které jsou omotány řetězem s visacím zámkem. Jediná možnost, jak se dostat do vyšších pater je obyčejný výtah. Chtěl bych vidět, jak by lidé z tohoto objektu prchali v případě požáru, při kterém zřídka nedochází k výpadku elektrického proudu v celém objektu.
Nelze také vypíchnout skutečnost, že toto uzamčené schodiště, je jedinou únikovou cestou. Nezapomenu také dodat, že se jedná o objekt postavený okolo 19. století s drobnými prvky bezohledné komunistické architektury a mizivým počtem prvků protipožární ochrany.

A jak se na takový stav dívá zákon o požární ochraně? Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten v § 76 zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů říká, že Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může za tento přečin uložit právnické osobě, odpovědné za stav únikové cesty tohoto objektu, pokutu až do 500.000 Kč. Pokud by snad tento objekt obhospodařovala pouze fyzická osoba, může za tento přečin dostat od stejné instituce pokutu do 25.000 Kč.

A proč vlastně k takové zvěřině dochází. Vysvětlení je jedíné, zoufalá (možná krátkozraká) snaha ochránit svůj majetek před nájezdy zlodějů, kterých je v našem státě ještě hrozně moc. Ale co je víc, život nebo majetek?
Sdílet