Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Džberová stříkačka

Džberová stříkačka je vhodná pro hašení malých, začínajících nebo dohašování končících požárů. Jedná se o nádobu s vodou, která se pumpováním dopravuje do připojené hadice D s proudnicí.

Použitím džberovky odpadá nutnost natahovat hadicové vedení do hůře přístupných prostor za účelem dohašení drobných, na vodu nenáročných ohnisek.

Často je k vidění i nástupce džberovky – na zádech nošený vak z PVC, který má stejný účel, jeho přeprava je však pohodlnější.

Sdílet