Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Detekční technika

Hasiči se často u zásahů setkají s látkami, které je mohou ohrozit, ať už se jedná o zplodiny hoření, chemikálie nebo dokonce ionizující záření. Zjistit přítomnost takovýchto látek pomáhají hasičům speciální detekční přístroje.

Ať už se jedná o multidetektory na čpavek, oxid uhelnatý, metan nebo detektor množství kyslíku ve vzduchu, vše umí hasiče opticky i akusticky varovat před hrozícím nebezpečím a včas jim umožnit únik z ohroženého prostoru.

K jednoduchému zjištění množství nebezpečné látky v ovzduší mohou posloužit také detekční trubičky, kterými se za pomoci ruční pumpy prosává vzduch. Výsledek se pak odečítá dle zabarvení obsahu a stupnice trubičky.

Sdílet