Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pětiboj v Telči

V sobotu 18. září 2010 se od 10:00 hod v areálu stanice profesionálních hasičů v Telči uskuteční již devátý ročník hasičského pětiboje.

Na soutěžící jsou připraveny úkoly opravdu nelehké. Ihned po zaznění výstřelu ze startovací pistole musí soutěžící vynést do druhého poschodí cvičné věže dvě hadice „B“ a uložit je do předem připravené přepravky. Pomocí lana ručkováním vytáhnout 20 kg vážící závaží. Po sestoupení z věže překonat bariéru o výšce dvou metrů. Z této disciplíny pokračuje soutěžící na další stanoviště, kde musí pomocí úderů palice o hmotnosti 6,5 kg přemístit přibližně 75 kg vážící závaží ve vodících lyžinách o 1,5 m. Následuje přenos dvou barelů o celkové hmotnosti 40 kg na vzdálenost 7 m. Po jejich odložení soutěžící provede 60 úderů kladivem v Hammerboxu a pokračuje dále k fiktivnímu místu požáru, ze kterého musí přemístit o 30 m figurínu o hmotnosti 75 kg. Celý závod končí uchopením dvou zavodněných hadic typu „C“ s proudnicí, jejich rozvinutím na vzdálenost 20 m a provedením výstřiku a sražením terče skrz bariéru s oknem.

Toto všechno musí soutěžící absolvovat v zásahovém oděvu, obuvi, ochranných rukavicích, přilbě a s nasazeným a spuštěným dýchacím přístrojem.

Srdečně zveme.

*kpt. Ing. Petra Musilová, DiS.
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina
 *

Sdílet