Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

EURATECH 2005

Zvláštní uznání a poděkování francouzského ministra vnitra Dominiqua de Villepina a dalších politiků, expertů, hasičů a záchranářů ze zemí EU i zámoří získali jihomoravští hasiči na mezinárodním cvičení Euratech 2005, které se v uplynulém týdnu uskutečnilo ve městě Valence v jižní Francii.

Politici, hasiči, záchranáři i odborníci na civilní ochranu oceňovali především profesionalitu a vybavení českých hasičů. Opravdový rozruch mezi účastníky cvičení a zahraničními médii pak vzbudila moderní technika jihomoravských hasičů, zejména mobilní stanoviště pro dekontaminaci osob a kontejner pro nouzové přežití, které naši hasiči již několikrát úspěšně využili v rámci cvičení i pro ostrý zásah.

Cvičení Euratech 2005 se ve dnech 12. – 14. dubna zúčastnila skupina 11 příslušníků HZS Jihomoravského kraje, kteří reprezentovali Hasičský záchranný sbor ČR. Rozhodnutí, že odřad do Francie vytvoří právě jihomoravští hasiči, padlo proto, že HZS Jihomoravského kraje jako první v republice získal dekontaminační stanoviště i další zařízení pro zásahy při rozsáhlých průmyslových, chemických či radiačních haváriích a systematicky zvyšuje svou technickou i odbornou připravenost na takové situace.

Námětem cvičení EURATECH 2005, na kterém se včetně figurantů podílelo zhruba 800 lidí, bylo odstraňování následků rozsáhlé průmyslové havárie. Na nádraží ve městečku Valence podle připraveného scénáře vykolejil cisternový vlak převážející nebezpečné chemikálie. Následoval výbuch, rozsáhlý požár a zejména únik nebezpečných chemických látek ve formě oblaku toxických plynů ohrožujících obyvatelstvo. Vzhledem k rozsahu havárie požádalo francouzské ministerstvo vnitra o pomoc dalších zemí.

Úkolem záchranářů v mezinárodní součinnosti byla záchrana ohrožených osob, jejich dekontaminaci a evakuace a dále likvidace nebezpečných chemických látek a dekontaminace terénu. Kromě domácích Francouzů a české jednotky se cvičení zúčastnili také hasiči a záchranáři z Německa, Itálie a Belgie. Vedle 68 aktivně cvičících hasičů a záchranářů bylo na místě dalších 120 pozorovatelů a hostů ze zemí Evropské unie i zámoří. Francouzští hasiči měli na starost dekontaminaci osob neschopných pohybu, jihomoravští hasiči zajišťovali dekontaminaci ostatních lidí zasažených únikem chemikálií. Pro úplnou očistu lidí měli k dispozici nejen šatnu a sprchy. Protože při skutečné dekontaminaci je nutné lidem odebrat zasažený či potřísněný oděv, přivezli z Brna do Francie také náhradní oblečení.

Praktická část cvičení se uskutečnila 12. až 13. dubna, o den později se záchranáři, pozorovatelé a hosté setkali na odborné konferenci s prezentací techniky a speciálních zařízení. Součástí cvičení byl i přesun techniky po vlastní ose na trase dlouhé cca 1650 kilometrů. Právě tento přesun trvající 26 hodin ukázal, že při skutečné havárii by mezinárodní pomoc vyžadovala leteckou přepravu. Dalším důležitým poznatkem z průběhu cvičení bylo zjištění, že výstroj a výzbroj českých hasičů odpovídá evropským normám a je tedy kompaktibilní se záchranářskou technikou ostatních zemí EU.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet