Neděle 28. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Univerzita musela být evakuována kvůli rozsypané chemikálii

Vlivem neopatrné manipulace došlo dnes, 23. září, kolem 10 hodiny k rozsypání chemikálie na podlahu chodby Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Následně došlo k reakci chemikálie za vývinu chemických par. Naštěstí se nejednalo o skutečnou událost, ale o cvičení.

Pracovník při úniku z prostoru chodby stlačil tlačítko požárního hlásiče a informoval obsluhu ústředny EPS na recepci. Rozhlasem byla vyhlášena evakuace a informován HZS Pardubického kraje. Po příjezdu hasičů na místo byl proveden určenou průzkumnou skupinou hasičů v dýchacích přístrojích průzkum, zda se ještě někdo v objektu nenachází. Vzhledem k tomu, že se jednalo o neznámou látku vystrojili se hasiči do přetlakových protichemických obleků, vytýčena byla nebezpečná zóna a dekontaminační sprcha.

Hasiči v přetlakových oblecích zamezili šíření nebezpečné rozsypané látky a odebrán byl vzorek. Pomocí Ramanova spektrometru byla látka identifikována. Chemikálie byla uložena do neprodyšného obalu. Na závěr cvičení byl proveden průzkum a zadýmené prostory byly odvětrány.

Cílem cvičení bylo prohloubit schopnost velitelů jednotek při řízení sil a prostředků a schopnost hasičů při zásahu v neznámém prostředí. Dále ověřit znalosti příslušníků v případě zásahu na nebezpečnou látku, provedení evakuace, stanovení nebezpečné zóny, určení nástupního a dekontaminačního prostoru.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Sdílet