Sobota 23. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Královéhradečtí hasiči převzali novou budovu

Převzetím nového sídla krajského operačního střediska, skončila první část výstavby nové centrální požární stanice v Hradci Králové.

Hradec Králové, 29. dubna 2005. Za účasti ministra vnitra Mgr. Františka Bublana, generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka a primátora statutárního města Hradce Králové Ing. Otakara Divíška převzal ředitel HZS Královéhradeckého kraje pplk. Ing. František Mencl od Ing. Petra Pejchy, ředitele VCES a.s., odštěpný závod PREMING novou budovu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Tím byla dokončena první etapa výstavby nové centrální požární stanice v Hradci Králové.

Výstavba areálu centrální požární stanice v Hradci Králové byla vyvolána nutností zajištění veškerých činností HZS Královéhradeckého kraje v rámci integrovaného záchranného systému s ohledem na plánovou výstavbu dálnice D 11. Výstavbou nové CPS a jejím umístěním v okrajové části Hradce Králové – Kuklenách, na frekventovaném výjezdu na Prahu, bude možné zkrátit dojezdové časy jednotek požární ochrany k dopravním nehodám. Hlavním důvodem výstavby areálu nové CPS je skutečnost, že Územní plán města Hradce Králové s dalším rozvojem a rozšiřováním stávající CPS ve středu města neuvažuje.

„Kromě Krajského operačního a informačního střediska a Telefonního centra tísňového volání 112 jsou v objektu situovány prostory pro jednání krizových štábů a pracovních skupin krizových štábů Královéhradeckého kraje a správního obvodu města Hradce Králové,“ uvedl v průběhu slavnostního předání ředitel HZS Královéhradeckého kraje pplk. Ing. František Mencl.

Objekt byl navržen jako čtyřpodlažní a částečně podsklepený. Tísňová linka 112 je v Královéhradeckém kraji směrována na Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jedná se o jednotné evropské číslo tísňového volání, které slouží jak cizincům, tak i občanům České republiky. Krajské operační a informační středisko tísňové volání přijme, vyhodnotí a pokud nebude řešení mimořádné události spadat do věcné nebo místní působnosti HZS Královéhradeckého kraje, přepojí hovor přímo na územně příslušné operační středisko základních složek integrovaného záchranného systému, které je k řešení mimořádné události příslušné, tj. Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje je datově i hlasově propojeno s krajskými operačními středisky Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a okresními operačními středisky Policie ČR. Použitá technologie umožňuje propojení a výměnu informací s HZS ostatních krajů prostřednictvím technologie TCTV (telefonní centrum tísňového volání).

„Stavební práce byly zahájeny v červenci 2003,“ řekl ředitel VCES a.s., odštěpný závod PREMING Ing. Petr Pejcha. „Kolaudace budovy pak proběhla v květnu loňského roku. Po CPS okresu Litoměřice a budově Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje je to již třetí velká stavba realizovaná naší společností pro Hasičský záchranný sbor České republiky,“ uzavřel Pejcha.

Náklady na novostavbu CPS v Hradci Králové činily 62 mil. Kč, z toho 46,5 mil. Kč představovala stavební část, zbytek pak náklady na výkup pozemku a projekt stavby. Dalších 13 mil. Kč představují investice do technologického vybavení. Na financování stavby se vedle státního rozpočtu podílel Královéhradecký kraj částkou 12 mil. Kč a město Hradec Králové přispělo částkou 6,3 mil. Kč.

Generálním projektantem stavby byl Ing. arch. Jiří Kapusta – ARTLINE, technickým dozorem byla pověřena společnost SINVEKO a.s. Generální dodávku stavby zajišťovala společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.

Druhou etapou výstavby bude výstavba pobočné požární stanice, včetně prostor pro zdravotní záchrannou službu pro dálnici D11. Další fáze výstavby CPS v Hradci Králové řeší přemístění části jednotky a krajského ředitelství HZS Královéhradeckého kraje z centra města do tohoto areálu
Sdílet