Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prověřovací cvičení – požár skládky uhlí v Lihovaru

Cílem cvičení bylo prověřit znalosti taktických a technických postupů zásahu na požár skládky uhlí, prověření záchrany zraněné osoby z neznámého prostředí a poskytnutí první pomoci. Rovněž došlo k prověření akceschopnosti a příjezdu JPO – HZS Zlk PS Kroměříž, JSDH Chropyně a JSDH Kojetín a spolupráce zaměstnanců při vzniku požáru. Cvičení proběhlo 13. 10. 2010 v 9:00 hod.

Při samovznícení skládky došlo k zahoření uskladněného uhlí a následně vznikl požár. Při požáru došlo k poranění jednoho zaměstnance, který se snažil o uhašení požáru (nadýchán zplodinami hoření a popálení na horních končetinách).

Událost ohlásila na OPIS HZS Olomouckého kraje ostraha závodu, kterou informoval náhodně procházející zaměstnanec. Na místo byla vyslána jednotka z požární stanice Kojetín. Další povolané jednotky PO dle plánu cvičení a I.st poplachového plánu. HZS Zlínského kraje PS Kroměříž, JSDH Chropyně a JSDH Kojetín. Jednotka PS Kojetín po příjezdu na místo postupovala dle bojového řádu. Na pokyny VZ jednotky SDH Chropyně a SDH Kojetín spolupracovaly s jednotkou PS Kojetín a podílely se na likvidaci požáru. Jednotka PS Kroměříž zalištovala dodávku vody do CAS PS Kojetín.

Mezikrajská výpomoc PS Kroměříž a jednotce SDH Chropyně byla povolána přes KOPIS Zlín. Velitel jednotky PS Kojetín provedl prvotní průzkum objektu. Od zaměstnanců zjistil, že v místě požáru zůstal zraněný zaměstnanec. Na místě zásahu bylo vytvořeno dopravní vedení před skládkou uhlí a následně jeden útočný proud, kterými byl likvidován požár. Současně zde operoval průzkumná skupina, která měla za úkol provést průzkum v zakouřených prostorách a evakuovat zraněného zaměstnance, kterému následně byla poskytnuta první pomoc. VZ rovněž koordinoval činnost jednotek SDH, které pomáhali při likvidaci požáru PS Kroměříž dodávala vodu do CAS PS Kojetín.

Cvičení mělo rovněž za úkol prověřit dojezdové časy jednotek zařazených do prvního stupně poplachového plánu. Cvičení proběhlo dle daného plánu, zjištěné časy odpovídali DZP.

Zdeněk Hošák
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Sdílet