Čtvrtek 23. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava JSDHO – ochrana obyvatel

V sobotu 16. října 2010 se v čase od 8 do 15 hodin v areálu Střelnice Policie ČR, Český Krumlov – Domoradice uskutečnila odborná příprava vybraných jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí okresu Český Krumlov k úkolům ochrany obyvatel, kterou organizoval HZS JčK ÚO Český Krumlov

Na tuto odbornou přípravu byli pozváni členové z celkem 12 jednotek SDH obcí. Účast jednotek byla 100%. Dostavilo se celkem 54 členů.

Odborná příprava se skládala převážně z praktické činnosti na čtyř stanovištích a dvou společných přednášek.

  • Tématem přípravy bylo především:
  • Úkoly JPO na úseku ochrany obyvatelstva
  • Povolávání jednotek k zásahu, spojení, dokumentace zásahu
  • Protipovodňová opatření (stavění protipovodňových hrází, ochrana studny, utěsnění dveří a kanálů)
  • Dekontaminace a speciální očista techniky a osob
  • Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu
  • Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, zásahy s výskytem nebezpečných látek
  • Zdravotnická příprava – zajišťoval Český červený kříž Č. Krumlov

Tuto přípravu hodnotím jako velmi zdařilou s vysokou účastí. Členové jednotek měli velmi dobrou výstroj, byli ukáznění a se zájmem o danou problematiku.

Přípravu zajišťovalo celkem 9 příslušníků HZS a dvě členky spolku Český červený kříž Č. Krumlov

Plk. Ing. Pavel Rožboud
ředitel ÚO Český Krumlov
HZS Jihočeského kraje

Sdílet