Sobota 27. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS ČR udělí 59 medailí

Slavnostní akt se koná ve středu 27. října 2010 v Trojském zámku v Praze od 10 hodin. Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodl o udělení celkem 59 medailí a plaket Hasičského záchranného sboru ČR.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


Mezi oceněnými budou také čtyři příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Převezmou medaile HZS ČR Za věrnost I. stupně. Tyto medaile se udělují příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně 30 let.

Medaili Za věrnost I. stupně obdrží:

 • Nadpraporčík Alena Dohnalová z odboru prevence krajského ředitelství HZS JmK. Nprap. Dohnalová je příslušníkem HZS od 1. ledna 1978, nyní je zařazena jako vrchní inspektor oddělení stavební prevence.
 • Podpraporčík Miloslav Dvořák z územního odboru Hodonín. Pprap. Dvořák je příslušníkem HZS od 1. 6. 1977 a nyní je zařazen jako technik strojní služby požární stanice.
 • Nadpraporčík František Karásek z územního odboru Znojmo. Nprap. Karásek je příslušníkem HZS od 12. 10. 1972 a nyní je zařazen jako velitel družstva požární stanice v Hrušovanech nad Jevišovkou.
 • Nadstrážmistr Petr Pětník z územního odboru Brno. Nstržm. Pětník je příslušníkem HZS od 1. 6. 1977 a nyní je zařazen jako hasič – strojník požární stanice v ulici Tuřanka v Brně-Slatině.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je


Ocenění v požární ochraně
se uděluje od roku 2000, dvakrát ročně. V květnu u příležitosti státního svátku Dne vítězství a v říjnu u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československé­ho státu.

Medaile HZS ČR „Za statečnost“
se uděluje hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech, spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.

Medaile HZS ČR „Za zásluhy o bezpečnost“
se uděluje hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.

Čestná medaile HZS ČR se uděluje:

 1. příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR,
 2. pozůstalým po hasiči, který zemřel při výkonu povolání.

Medaile HZS ČR „Za věrnost“
má tři stupně a uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně:

 1. 30 let u medaile „Za věrnost“ I. stupně
 2. 20 let u medaile „Za věrnost“ II. stupně
 3. 10 let u medaile „Za věrnost“ III. stupně

Plaketa HZS ČR se uděluje:

 1. zahraničním a domácím osobnostem za aktivní účast na významných jednáních nebo snahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení záležitostí požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,
 2. právnickým osobám za činnosti, kterými se významně podílejí na zabezpečování požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,
 3. fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při plnění jeho úkolů.
Sdílet
Přiložené soubory
prezenční listina říjen- 2010.pdf zobrazit online PDF 157 kB