Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace poskytnuté v roce 2005 na financování grantových projektů

Téměř 11 milionů korun bude v letošním roce 2005 poskytnuto nestátním neziskovým organizacím na financování jejich grantových projektů, které se týkají nejrůznějších aktivit v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Ministerstvo vnitra přidělí 17 subjektům neinvestiční dotaci v celkové výši 10 893 000 korun, které jsou pro tento účel vyčleněny v rozpočtu MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV- GŘ HZS ČR).

Na rozdíl od let minulých se tentokrát mohla o tyto neinvestiční dotaci ucházet nejen občanská sdružení, ale poprvé také další typy nestátních neziskových organizací: církve, náboženské společnosti, neziskové a podobné organizace.

O dotaci v rámci 8 grantů, které byly vyhlášeny v loňském roce 2004, se ucházelo celkem 26 žadatelů. Na základě rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra poputují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na plnění celkem 51 projektů v rámci zmíněných 8 grantů.
Všechny grantové projekty byly nejprve důkladně posouzeny grantovou komisí MV-GŘ HZS ČR. Po konečném rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra pak došlo k uzavření smlouvy o plnění projektů grantů mezi MV a příslušnými subjekty.

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství..­....1.473.000
Český hasič........­.............­.............­.............­.............­..100.000
Moravská hasičská jednota......­.............­.............­.........490.000
Česká hasičská jednota......­.............­.............­.............­.483.000
Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje…45.000
Společnost Hasičská stopadesátka.­.............­.............­....140.000
Česká asociace hasičských důstojníků...­.............­..........935­.000
Zájmové sdružení hasičských hudeb Pelhřimov....­.........100.000
Adra.........­.............­.............­.............­.............­.............100­.000
Česká speleologická společnost...­.............­.............­.......120.000
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko...­.............100­.000
Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků…60.000
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže........­...105.000
Český červený kříž.........­.............­.............­.............­........45.000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska......­.............­..6.197.000
Svaz záchranných brigád kynologů ČR...........­.............­...275.000
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR…125.000

Celkem.......­.............­.............­.............­............10­.893.000


Podle stávajících pravidel lze dotaci ze státního rozpočtu ČR určenou nestátním neziskovým organizacím poskytnout jen do výše 70% nákladů nutných na plnění projektu grantu, zbylých nejméně 30 % potřebných prostředků musí příjemce dotace zajistit sám. Nestátní nezisková organizace, která získá dotaci na grantový projekt, je navíc povinna se řídit přísnými pravidly při nakládání s těmito prostředky.

Granty na příští rok 2006, na jejichž návrzích se nyní pracuje, budou vyhlášeny v měsíci srpnu 2005 na internetových stránkách Ministerstva vnitra a v časopise 112. Nestátní neziskové organizace mohou podat své žádosti v některém z grantových programů na příští rok 2006 do konce měsíce října.


Více informací o grantech včetně příslušných formulářů naleznete na stránce http://www.mvcr.cz/…_hasici.html


PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Sdílet