Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První shromáždění starostů

V sobotu 23. října 2010 se v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi poprvé od IV. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska sešli starostové okresních sdružení, aby zhodnotili první posjezdovou etapu činnosti naši organizace. V předvečer shromáždění starostů projednal jeho přípravu Výkonný výbor SH ČMS. Do Přibyslavi se ke své schůzi sešli už 22. října členové Ústřední kontrolní a revizní rady.

Příprava následujícího dne byla pro výkonný výbor hlavním bodem programu. Řešil ale také další organizační otázky. Většinou hlasů zvolil vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů bratra Josefa Netíka a usatnovil novou radu – ÚOR hasičských soutěží pod vedením Ing. Jana Aulického. Předsedové ústředních odborných rad doložili obsah a závěry ze svých prvních jednání. Starosta sdružení pak výbor informoval, že vedení SH ČMS je připraveno vyjet na své zasedání do jakéhokoliv kraje nebo okresu podle požadavků a potřeb. Mimo jiné předseda ÚKRR JUDr. Josef Juráň přítomné seznámil s kontrolou financování sjezdu a Mistrovství republiky v požárním sportu, které bylo hodnoceno kladně s výkazem úspor.

Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se plně neslo v duchu usnesení IV. sjezdu. Sjezd byl i ústředním tématem vystoupení starosty Sdružení Ing. Karla Richtra. Ten mimo jiné zdůraznil, že snaha naší organizace je, „zabezpečit všechny členy tak, aby se mohli v klidu věnovat své práci a hlavně svému poslání pomoci bližnímu. Aby k tomu byli zabezpečeni po všech stránkách. O to neustále usilujeme a budeme usilovat, ať je ekonomiická situace jakákoliv.“ Starosta všechny hasiče vyzval, ať jsou nadále jednolitý celek a aby se všichni obráceli s problémy, které dlouhodobě provázejí a ztrpčují činnost dobrovolných hasičů v obcích a krajích, na orgány samosprávy a státní správy. Poděkoval pak také těm, kteří se účastníli záchranných prací při povodních v srpnu a září letošního roku.

Starosta Richter dále kladně zhodnotil celostátní kolo hry Plamen a Mistrovství ČR dorostenek a dorostenců v Litomyšli, Mistrovství ČR sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu v Praze Na Julisce a Mistrovství ČR družstev v klasických disciplinách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem. Úspěšným sportovcům poděkoval, stejně jako organizátorům soutěží. Připomněl oslavy 110. výročí založení Hasičské vzájemné pojišťovny a 160. výročí vzniku SDH v Zákupech, prvního dobrovolného hasičského sboru v tehdejším Rakousku. Zdůraznil pak důležitost naváznosti SH ČMS na české tradice. Do historie se také vrátil v reflexi na diskuzi k zavedení funkci hasičských kaplanů. Takový post v českém hasičstvu nikdy nebyl a naopak, čeští dobrovolní hasiči se už před 110 lety distancovali od veškeré politické a náboženské činnosti.

Shromáždění starostů následně projednalo hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Starostové se také seznámili se zaměřením činnosti SH ČMS na rok 2011 a projednali zajištění výročních valných hromad. Vyslechli si výsledky činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí 2010 a zprávu o nakládání s nemovitým a dlouhodobým finančním majetkem podle čl. 89, odst. 5 Stanov SH ČMS.

Někteří účastníci shromáždění se pak zapojili do diskuze. Mezi nimi i náměstek starosty SH ČMS a náměstek ministra vnitra Ing. Jaroslav Salivar. Podtrhl, že dobrovolní hasiči jsou schopni pokrýt 80% spektrum zásahových činností a zároveň řekl, že „nabízíme nejefektivnější a nejlevnější službu státu.“ Musíme, ale zároveň dbát na odpovídající vyškolení, na odbornost a v neposlední řadě také na své vystupování. Mojmír Studník přiblížil využívání elektronické evidence SDH a oznámil, že jejích uživatelů je dnes více než 1 400.

Shromáždění přišla pozdravit MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině, do jejíž činnosti se naše Sdružení plně zapojuje.

Info a foto: SH ČMS

Sdílet