Středa 5. srpna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Den s hasiči pro ZŠ v Traplicích

Traplický sbor dobrovolných hasičů (založený roku 1903) se v letošním roce hodně činil, a to hlavně díky finanční pomoci obce. Rozhodlo se, že je potřeba udělat spoustu práce na hasičské zbrojnici, mezi které patřila například i montáž nových skříní.

Původní dřevěné šatníky byly nevyhovující, a při výjezdu bylo velmi málo místa pro převlékání do zásahových oděvů. Proto byly zakoupeny plechové skříně, díky kterým se vše zpřehlednilo, a každý hasič získal svoji „kóji“, kde má vše nachystané k výjezdu.

Přitom proběhl taky generální úklid zbrojnice s více než nutným vymalováním zdí, které byly téměř černé od zplodin ze zásahového vozidla. Celá zbrojnice se změnila k nepoznání a začalo to v ní vypadat mnohem profesionálněji.

To už si začali aktivní činnosti zdejších hasičů všímat i pravidelní návštěvníci hospůdky, která sousedí přímo se zbrojnicí. K tomu se přidalo několik úspěšných výjezdů k zásahům, z nichž jeden byla samostatná likvidace požáru na Košíkách a pomoc při odstraňování následků povodní v Uherském Hradišti – Sadech.

Těchto velkých pokroků si všimla taky Mgr. Yvetta Mucková, učitelka Základní školy Traplice, která domluvila pro nižší stupeň prohlídku hasičské techniky. Celá akce měla proběhnout místo školní výuky v rámci projektového dne školy, tedy v dopoledních hodinách. Mnozí hasiči si proto museli kvůli své účasti vzít volno. Velitel jednotky, Zdeněk Žiška, proto mnohokrát děkuje všem zúčastněným hasičům (L. Zich, A. Zlámal, T. Zlámal, V. Matoušek, T. Pelka) a taky všem, kteří se na zajištění akce podíleli (D. Novák, D. Maňásek, V. Lahola, J. Slavík).

20. října 2010 v 8.00 hodin přišla do hasičské zbrojnice skupinka nejmladších žáků, kterým bylo řečeno něco o hasičích a jejich profesi, ať už jsou to profesionálové či dobrovolní. Dozvěděli se, na jaké typy událostí zdejší jednotka vyjíždí, co je jejím úkolem (nejen hašení požárů) a jakým způsobem se dané situace dají řešit. Žáci s řečí velmi pomáhali zajímavými otázkami, po nichž následovala prohlídka zbrojnice a přesun na klubovnu, kde si mohli prohlédnout fotografie dávných členů a poslechnout historii sboru. Poté byla předvedena dýchací technika, lezecká výstroj, děti si mohly vyzkoušet stříkat s vodním hasicím přístrojem a po prohlídce hasičské cisterny byla předvedena moderní turbo proudnice.

Dojmy nabité mladší žáky vystřídala během krátké chvíle skupinka starších žáků, kteří absolvovali vše, co jejich mladší kamarádi. Potom už se mohly obě skupiny těšit na úder jedenácté hodiny, kdy měl přijít opravdový hasičský zásah. Všichni se tedy přesunuli na hřiště, kde na nově zbudované ploše pro trénink hasičů čekal dřevěný domek plný kartonů.

Zásahová jednotka byla připravena a zbývalo už pouze založit pokud možno řízený požár. Domek posloužil skvěle a ve chvíli, kdy se pořádně rozhořel, dostala signál zásahová jednotka, která vyrazila do akce. Do jejího příjezdu byl požár hašen práškovým hasicím přístrojem, který byl na požár sice krátký, ale školáci mohli vidět krásnou ukázku toho, že díky hasicímu přístroji lze zachránit hodně, a především získat čas pro jednotku, která je zrovna na cestě. Jednotka byla v tomto případě na místě bleskově a pomocí útočného proudu definitivně požár zlikvidovala.

Všichni byli nadšení a hasiči doufají, že kromě sladké odměny si z tohoto dne děti odnesly nejen zážitky, ale i ponaučení pro případy nouze.

Sdílet
Banner VIP: PO-BP 970