Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Vás zve na Den otevřených dveří na vybraných hasičských stanicích, pořádaný k výročí Sv. Floriána a ke Dni požární bezpečnosti.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne 13. 5. 2005 od 10.00 do 17.30 na těchto hasičských stanicích:


Hasičská stanice č. 1 – Sokolská – Centrální stanice
Praha 2 – Sokolská č. 62. Ze stanice vyjíždí 3 družstva. Dále je zde dislokováno ředitelství sboru, operační středisko linky 150 a linky 112, speciální útvary prevence a zjišťování příčin požárů.

Hasičská stanice č. 2 – Petřiny
Praha 6 – Heyrovského nám.č.2. Kromě dvou družstev vyjíždí ze stanice i vozidla oddělení chemicko-technické služby. Součástí stanice je základna Zdravotnické záchranné služby.

Hasičská stanice č. 4 – Chodov
Praha 11 – Květnového vítězství č.2. Základní stanice s dvěma družstvy pro největší z pražských sídlišť – Jižní Město.

Hasičská stanice č. 5 – Strašnice
Praha 10 – Průběžná č.74. Kromě tří družstev a části strojních dílen je to základna pro výcvik jednotek, stanice má speciální techniku k dekontaminacím a rozšířené vybavení pro technické zásahy. Součástí stanice je základna Zdravotnické záchranné služby.

Hasičská stanice č. 6 – Krč
Praha 4 – Na krčské stráni č.1366. Dvě družstva, zkušebna technických prostředků, středisko lezců, potápěčů a hasičských sportovců. Součástí stanice je základna Zdravotnické záchranné služby.

Hasičská stanice č. 7 – Smíchov
Praha 5 – Jinonická č.1. S kapacitou na tři družstva. Součástí stanice je základna Zdravotnické záchranné služby a Městské policie hl.m. Prahy.

Hasičská stanice č. 10 – Satalice
Praha 19 – K Radonicům č.305. Základní stanice s dvěma družstvy pro dynamicky se rozrůstající pražskou lokalitu – Prahu 14.


MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÉ PROHLÍDKY. NA KAŽDÉ STANICI BUDOU K DISPOZICI DVA PRŮVODCI. VSTUP VOLNÝ.

Občané mohou získat informace na tel. čísle 222199111 (tel. ústředna Hasičské stanice č.1).

Informuje npor. Mgr. Vít Pernica
tiskový mluvčí HZS hl.m. Prahy

Mapy jednotlivých stanic najdete v <a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=654“ target=>tomto člán­ku
Sdílet