Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Strakoničtí hasiči v nemocnici

V úterý 26. října 2010 se uskutečnilo v areálu Nemocnice ve Strakonicích plánované taktické cvičení jednotky HZS územního odboru Strakonice. Námětem cvičení byla likvidace požáru na oddělení následné péče a evakuace pacientů z této budovy.

Úterní akce byla zahájena v 9:00 hodin oznámením vzniku mimořádné situace na tísňovou linku 112. Zároveň byla personálem oddělení bezprostředně zahájena evakuace nejvíce ohrožených pacientů. Krátce po deváté hodině se dostavila na místo zásahu jednotka HZS Strakonice se třemi zásahovými vozidly. Bylo instalováno vedení vysokotlakého proudu po schodišti vnitřním prostorem budovy. Dále pokračovala za přítomnosti profesionálních hasičů i evakuace pacientů z lůžkové části oddělení. Na místo zásahu se rovněž dostavila ZZS Strakonice a hlídka Policie ČR.

Místo provedení cvičení bylo voleno záměrně a cíleně, neboť budovy zdravotnických zařízení představují velmi specifické provozy. Jedná se o účelová zařízení, která poskytují zdravotní péči hospitalizovaným osobám. Tvoří je zpravidla více lůžkových oddělení nebo speciálních lůžkových jednotek (jednotky intenzivní péče, interní oddělení, operační sály) s příslušnými vyšetřovacími a léčebnými složkami, které zajišťují diagnostiku a ošetření pacientů.

Zásahy v těchto budovách jsou charakteristické přítomností pacientů s omezenou schopností pohybu, nebo zcela neschopných pohybu, omezeným množstvím personálu použitelného k evakuaci pacientů, nemožností přepravy pacienta i s lůžkem, závislostí zdraví nebo života některých pacientů na přístrojích (elektřina, kyslík) apod. Zásah rovněž komplikují technická zařízení budov, rozvody vzduchotechniky s možností skrytého šíření kouře, budovy mívají složitá dispoziční řešení, podzemní prostory a rozsáhlé chodby. Je možno se zde setkat např. s mechanickým zabezpečením oken u vybraných speciálních oddělení, s výskytem skladů a pracovišť s přítomností tlakových láhví s hořlavými plyny a kyslíkem, stálými rozvody plynů, výskytem hořlavin, desinfekčních prostředků apod.

Hasební práce spočívají v provedení požárního útoku na ohnisko požáru s cílem rychlého uhašení a odvětrání místa zásahu, aby se předešlo nutnosti evakuace většího množství pacientů ohrožených zplodinami hoření. Velmi důležitá je úzká spolupráce velitele zásahu s odborným zdravotnickým personálem, zejména v návaznosti na rozhodnutí o odpojení zdravotnického zařízení od el. proudu a na řízení evakuace.

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly splněny. Prvotní vyhodnocení cvičení proběhlo bezprostředně po jeho ukončení přímo před budovou oddělení. Velitel zásahu, spolu s nemocničním personálem, zde zhodnotil provedení celé akce a byly rovněž zdůrazněny úkoly jednotlivých složek, které se na provedení zásahu tohoto typu podílely. Poznatky získané při cvičení budou použity pro další zkvalitnění odborné přípravy jednotky HZS Strakonice.

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel HZS Strakonice

Sdílet