Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prezident udělil plk. Ing. Hlinovskému medaili „Za zásluhy III. stupně“

Prezident České republiky Václav Klaus na čtvrtečním slavnostním večeru ve Vladislavském sále Pražského hradu ocenil mezi dalšími osobnostmi také náměstka pro IZS a operační řízení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Romana Hlinovského za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů medailí „Za zásluhy III. stupně".

Plk. Ing. Hlinovský v době povodně v srpnu 2010 v Libereckém kraji jako řídící důstojník kraje velel nasazení všech jednotek požární ochrany, složek integrovaného záchranného systému i ostatních složek IZS na území Libereckého kraje zasaženém živelní pohromou. V prvních hodinách této mimořádné události se tak podílel organizaci záchrany občanů ohrožených na životě a zdraví.

Jako zástupce HZS Libereckého kraje byl stálým členem krizového štábu Libereckého kraje a podílel se na jeho koordinaci, zejména pak v oblasti nasazování sil a prostředků v postižené oblasti. Koordinoval činnost krizového štábu HZS Libereckého kraje, úzce spolupracoval s krizovými štáby postižených obcí i krizovými štáby složek IZS.

Organizoval a koordinoval činnost v jednotlivých sektorech vzniklých na území Libereckého kraje postiženém povodní, zejména pak záchranné a likvidační práce, hromadné zajištění nutné humanitární pomoci občanům a zajištění obnovy chodu poničených obcí. Využil přitom všech svých zkušeností a metod řízení získaných při povodni v roce 2002.

Svým obětavým nasazením v době povodně v srpnu 2010 byl osobním příkladem a morální a psychickou oporou pro ostatní příslušníky HZS Libereckého kraje, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích.

Plk. Ing. Roman Hlinovský je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. 12. 2004, kdy byl přijat do funkce náměstka krajského ředitele pro IZS a operační řízení a tuto funkci zastává doposud. V oblasti požární ochrany však pracuje již od roku 1988, kdy nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru podniku Spolana, a.s., v Neratovicích, kde se z funkce hasič vypracoval až na velitele jednotky.

Je nositelem ocenění HZS ČR medaile „Za statečnost", a to za zásahy na úniky chlóru při povodni ve Středočeském kraji v roce 2002.

por. Mgr. Iva Michalíčková

Sdílet