Čtvrtek 15. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská kvapka krvi

Dňa 5. novembra 2010 organizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave akciu s názvom „Hasičská kvapka krvi“.

Darovanie krvi sa uskutočnilo v priestoroch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. Zúčastnilo sa na nej 30 príslušníkov a zamestnancov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. Skutočnosť, že odber nebol vykonaný minimálnemu počtu darcov, je dôkazom dobrého zdravotného stavu našich príslušníkov.

Vzhľadom k úspešnosti tejto akcie veríme, že zopakujeme „Hasičskú kvapku krvi“ aj v budúcom roku. Všetci zúčastnení aj týmto humánnym činom dokázali, že hasiči sú schopní zachraňovať ľudské životy aj takto, nielen zásahovou činnosťou hasiča pri pomoci spoluobčanom v núdzi.

Informovala: npor. Alexandra Gečová – KR HaZZ v Bratislave

Sdílet