Sobota 23. března 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Univerzita třetího věku – začal 6. ročník

V obou ústředních hasičských školách SH ČMS, v Bílých Poličanech i v Jánských Koupelích byl zahájený 6. ročník Univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání. Toto studium je výsledkem spolupráce mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a vychází z koncepce vzdělávání SH ČMS.

Přičemž VŠB zabezpečuje výuku svými lektory, čímž je zabezpečena vysoká odbornost přednášených témat. Studium je určeno především pro funkcionáře SH ČMS na úrovni Ústředí SH ČMS a krajských a okresních sdružení. Nejsou stanoveny věkové limity.

Studium probíhá v období tří ročníků. První ročník je zaměřen na odborné znalosti z oblasti PO (represe, prevence, ochrana obyvatelstva) a druhý pak na funkcionářské kompetence (počítačová gramotnost, komunikace, psychologie, tvorba projektů, získávání financí a základní dokumenty SH ČMS). Třetí ročník je z poloviny zaměřen na odborné znalosti z PO a druhá polovina pak na kompetence funkcionářské. Každý ročník se skládá ze čtyř víkendových pobytů.

Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK