Úterý 9. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lezci opět trénovali ve skalách

V těchto dnech se uskutečnila pravidelná odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou zařazených do lezecké skupiny stanice Pardubice a instruktorů lezecké techniky hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Výcvik probíhal v Odborném učilišti Požární ochrany HZS ve Velkém Poříčí, dále pak v pískovcových skalách a na lezeckém trenažéru v Broumově.

„Lezcům se podařilo splnit všechny naplánované úkoly a procvičit široké spektrum dovedností nutných k vykonávání lezecké činnosti, od základních jednolanových technik, přes složitější sebezáchranné práce, až ke složitým záchranným pracím, na kterých se podíleli všichni zúčastnění,“ přiblížil výcvik instruktor lezců ppor. Bc. Petr Dvořák.

Také díky vstřícnosti pracovníků Báňské záchranné služby Odolov se jedna část výcviku odehrávala v uzavřeném dole Ida, kde se dalo procvičit pažení nestabilních prostor a záchranné práce v podzemí. „Na závěr kurzu jsme byli přizváni instruktory lezecké techniky Královéhradeckého kraje k výcviku na lanové dráze v Říčkách v Orlických horách. Zde jsme prováděli záchranu figurantů ze sedaček lanovky,“ doplnil ppor. Petr Dvořák.

Celý kurz se uskutečnil v atraktivním prostředí, za příznivého počasí a podle slov Petra Dvořáka byl všemi účastníky hodnocen kladně a jako velmi přínosný.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Sdílet