Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár garáží a dílen ČSAD v Jablonci nad Nisou

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách garáží a dílen podniku ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, jehož organizátorem byl Územní odbor Jablonec nad Nisou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Námět cvičení

Podle námětu cvičení vznikl požár vlivem elektrického zkratu v zadním traktu dílen. V areálu ČSAD prováděli úklidové práce odsouzení z Věznice Rýnovice. Příslušník Vězeňské služby ČR při následné početní prověrce odsouzených zjistil, že jeden z odsouzených chybí. Ten pravděpodobně využil paniky při vzniklém požáru a ukryl se někde v objektu.

Vlivem velkého množství oleje a dalších hořlavých kapalin v dílně došlo k rychlému rozšíření požáru z opravovaného autobusu na větší část dílny. S dílnou sousedí vestavěný sklad olejů, který tvoří samostatný požární úsek. Prvotní hasební práce prováděli zaměstnanci ČSAD, kteří začali vyvážet zaparkované autobusy ven z dílen. Při požáru došlo ke zranění několika osob.

Zúčastněné složky a technika

HZS LK – stanice Jablonec nad Nisou HZS podniku SŽDC, s.o., Liberec JSDHO – Jablonecké Paseky, Kokonín, Proseč nad Nisou, Maršovice, Pěnčín-Huť, Lučany nad Nisou, Janov nad Nisou Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Městská policie Jablonec nad Nisou Krizový štáb Města Jablonec nad Nisou Vězeňská služba ČR – Věznice Rýnovice

10 cisternových automobilových stříkaček 1 automobilová plošina 2 dopravní automobily 1 osobní automobil 6 vozidel policie 2 sanitní vozidla 4 vozidla vězeňské služby

Základní cíle cvičení

•likvidace požáru většího rozsahu ve druhém stupni požárního poplachového plánu okresu Jablonec nad Nisou v dílnách ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou s evakuací autobusů umístěných v objektu a odklonění dopravy z páteřní tepny města Jablonce nad Nisou v reálném čase s možností úniku škodlivých zplodin hoření do ovzduší •procvičení komunikace mezi složkami IZS, orgány krizového řízení města a obce s rozšířenou působností, •procvičení činnosti krizového štábu Jablonce nad Nisou a štábu velitele zásahu HZS LK •procvičení spolupráce při společném zásahu s Vězeňskou službou ČR se zaměřením na koordinaci nasazení HZS ČR s ohledem na nebezpečí pramenící z přítomnosti odsouzeného na místě zásahu Průběh cvičení

Operační středisko HZS Libereckého kraje přijalo v 11.04 hodin ohlášení požáru v areálu podniku ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou.

V první části cvičení vyhledávala zásahová jednotka Vězeňské služby ČR spolu s hasiči v areálu ČSAD uprchlého vězně, kterého simulovala figurína. Hasiči zajišťovali bezpečnost příslušníků vězeňské služby při zadržení odsouzeného v hořící olejové dílně.

Ve druhé fázi hasiči v dýchací technice zahájili požární útok, uvnitř budovy nezavodněným hadicovým vedením, střechu zkrápěli vodním proudem z automobilové plošiny. Zaměstnanci podniku začali vyvážet zaparkované autobusy ven z garáží.

Pro zásobování automobilové plošiny vodou byla zřízena dálková doprava vody. Cisternové automobilové stříkačky zásobovaly místo zásahu vodou od čerpacího stanoviště na řece Nise v ulici U Zeleného stromu.

Protože se požár rozšířil také na porost na náspu železniční trati procházející v těsné blízkosti objektu v ulici Souběžná, museli hasiči podhrabat kolejnice, vést jeden vodní proud pod železniční tratí a násep prolít vodou. V době zásahu byla na železniční trati omezena doprava.

Během druhé fáze se podařilo nalézt tři zraněné osoby a došlo k simulovanému zranění některých zasahujících hasičů. Všechny osoby byly na místě ošetřeny záchranáři zdravotnické služby. Odvoz do zdravotnických zařízení proběhl pouze metodicky.

Příslušníci Policie ČR se starali o odklon dopravy v místě zásahu, o informování obyvatelstva z policejních vozidel pomocí megafonů o úniku velkého množství toxických zplodin hoření do ovzduší.

Cvičení bylo ukončeno v 12.30 hodin.

por. Mgr. Iva Michalíčková
komisař PO
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

Sdílet