Pondělí 1. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyhledání zavalených osob v sutinách

V sobotu dne 14. listopadu proběhlo cvičení psů ze záchranné brigády kynologů Moravskoslezského kraje, dále jen ZBK MSK. Cvičení se zúčastnili psovodi a psi na různém stupni výcviku.

Od psů, kteří se s prostředím sutin teprve seznamují po zkušené psy, kteří se již účastnili několika celorepublikových záchranných akcí. Probíhalo vyhledávání osob zavalených v sutinách imitující výbuch plynu, tedy osoby se nacházeli i mimo prostor sutin. Psovodi měli přesně vytyčený prostor k prohledání v časovém limitu, neznali však počet možných nálezů.

Se zadáním úkolu si všichni zúčastnění poradili velice dobře, osoby byly ve všech případech nalezeny v časovém limitu s důkladným vykrytím terénu. Trénink proběhl v Dolní oblasti areálu Vítkovice a.s. Cílem cvičení byla dostatečná motivace psů ze strany figurantů, vhodné rozdělení prostoru k prohledání psovodem s ohledem na prostor sutin, počasí a směr větru.

ZBK MSK je jednou ze 13 záchranných brigád spadajících pod Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (SZBK). Svaz vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení organizující zájemce o kynologickou záchrannou činnost a spadá po IZS. ZBK MSK soustředí výcvik do několika oblastí, a to Havířov, Hlučín, Ostrava a Skotnice.

Psovodi ZBK MSK se pravidelně schází při výcviku v nejrozmanitějším prostředí simulujícím skutečné situace (terénní vyhledání v přírodních porostech, vyhledávání v sutinách a zbořeništích, vodní práce, atd.) Společná cvičení pomáhají nejenom udržet naše psy ve formě či prověřit nové adepty, ale také předání velmi cenných zkušeností a nových podnětů pro zkvalitnění přípravy týmu psovod – pes.

Na týdenních soustředěních v různých kynologických nebo vojenských areálech připravujeme týmy na praktické nasazení (noční prohledávání terénu, přeprava na otevřených autech, slaňování, lanovková přemostění, práce na vodě). To vše by se nám nedařilo bez přispění všech sponzorů, kterým děkujeme.

Instruktor výcviku ZBK MSK
Lenka Holubová
www.zachranari.org

Foto: Tomáš Lach, Petr Mžíček

Sdílet