Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Desetileté smutné výročí

Dnes je to deset let od jednoho z nejtragičtějších požárů v Praze. Při požáru v Hotelu Olympik zemřelo osm lidí a dalších 34 bylo zraněno.

Květnový večer jaký si jen turisté mohou přát, ze stovek hotelových hostů jich naštěstí značná část byla ve městě. V 18,07 hodin totiž ohlásila elektrická požární signalizace (EPS) předpoplach z chodby v 11.patře. V 18,09 to již byl regulérní poplach z prostoru u hlavního schodiště, což potvrdila na místo vyslaná hlídka dvou zaměstnanců. O dvě minuty později byl požár v hotelu oznámen operačnímu středisku HZS hl.m.Prahy a to vyslalo na místo dvě jednotky s výškovou technikou ze stanic Centrála a Holešovice. S ohledem na charakter objektu vyjel i velitel směny a výjezd odboru zjišťování příčin požárů. Mezitím se hlídka v 11.patře pokouší o prvotní zásah ručními hasicími přístroji na rozpálené dveře místnosti pokojské, o jejich otevření se valí dým a šlehají plameny. Hlídka ustupuje, hadice od hydrantové skříně končí na zemi, dva muži na vyvolání poplachu alespoň v ohroženém patře nestačí. Přesto ale dokázali vyburcovat několik hostů a zachránit jim život. Až do zakouření chodeb probíhá samovolná evakuace.

Již z Karlína bylo vidět, jak se z okna ve středu vysoké budovy valí hustý, černý kouř a další sloup kouře byl vidět za budovou. V 18,16 je jednotka na místě a jsou volány posilové jednotky. Souběžně s útokem po schodišti probíhá rozvinutí výškové techniky, kterou bylo nutno nasadit ze strany, pod místem požáru je totiž přízemní budova hotelové restaurace. V 11.patře je silné plamenné hoření, které se šíří schodišťovým prostorem vzhůru. S ohledem na situaci, kdy nebylo znám počet ohrožených lidí v hotelu, nebyl bezpečně zmapován rozsah požáru a na parapetech oken pokojů jsou hosté, převzal velení zástupce velitele směny a

* vyhlásil III. stupeň poplachu
* ustavil 3 bojové úseky a to


1. BÚ v prostoru ubytovací části hotelu, velitelem byl Tomáš Šimek a měl za úkol dokončit vyhledávání a evakuaci osob a snížit intenzitu hoření, k tomu byla po schodišti vedena dvě dopravní vedení z navijáku

2. BÚ byl zvenčí podélných stran hotelu, velitelem byl Vlastimil Drchota s úkolem nasazení výškové techniky k lokalizaci hoření na 11. až 13.patře, k tomu byly nasazeny plošiny a žebřík

3. BÚ byl na střeše hotelu, velitelem byl Ing.Václav Kratochvíl s úkolem záchrany osob s pomocí vrtulníku
* nařídil celkovou evakuaci hotelu vyjma personálu recepce
* vydal pokyn k dopravení všech výtahů do přízemí
* nařídil recepci, aby po dojezdu výtahů vypnula přívod el.proudu
* vydal rozkaz k postupnému nasazování dojíždějících jednotek do jednotlivých pater

V 18,20 je zahájena akce k vyhledávání a evakuaci osob po vnitřním schodišti a připravována opatření k záchraně několika desítek hostů, kteří utekli z pokojů na parapety oken. Jejich záchrana byla až dramatická, ale nikdo nespadl a všichni tito hosté byli zachráněni. Za zmínku stojí reakce hasiče, který se při průzkumu dostal do pokoje plného hostů, uniklých sem ze zadýmené chodby. Překvapivě s nimi zůstal, utěsnil mokrými prostěradly dveře a ohlásil vysílačkou kde jsou. Jen ta okolnost, že hasič zůstal s ohroženými je uklidnila a věřili, že se dostanou do bezpečí. Jakmile to bylo možné, vyrazil hasič okenní sklo a vzduch udělal všem lépe. Pak se dočkali evakuační skupiny, která je vyvedla do bezpečí. O tomto profesionálním přístupu pražského hasiče psali zachránění v děkovných dopisech, zaslaných tu presidentu republiky, tu prostřednictvím velvyslance ČR nebo přímo řediteli HZS hl.m.Prahy. Byl to příslušník Václav Syblík – stanice Smíchov – směna C.

V 18,32 odvážejí sanitky první intoxikované hosty, vyvedené z hotelu. Evakuace dále probíhá, nalezené hosty vyvádějí hasiči s náhradní ochranou – mokrými ručníky či lůžkovinami na hlavách – a prohledávají opuštěné pokoje. Souběžně probíhá v té době hasební zásah celkem 5 proudy na vodu. Zvenčí je útok zaměřen z požární plošiny na otvor prohořelý hliníkovou mříží z místnosti pokojské, kde požár vznikl. Na pomoc jsou v 18,41 přivolány vrtulníky letky ministerstva vnitra a Záchranné služby. Pomoc ze vzduch přiletěla už v 19,02 a vrtulník MV je nasazen na záchranu se střechy. Tam jsou osoby, které hasiči našli v zakouřených chodbách a vynesli je několik pater na vzduch. Úsilí, vynaložené předlékařskou pomocí hasiči i později lékaři jsou, bohužel, marná. Lékaři konstatují ve 3 případech smrt, další zraněná umírá během transportu. Ve dvou pokojích jsou pak nalezena těla dalších dvou mrtvých. Bylo evidováno 36 zraněných – z toho 2 hasiči, 1 muž z personálu hotelu a 33 hostů – z nichž další dvě ženy umírají v nemocnici. Celková bilance je tragická: 8 mrtvých (1 muž a 7 žen, všichni z ciziny), 34 zraněných. Nejvyšší počet mrtvých u požáru v historii pražského Sboru.

S ohledem na závažnost události byla podána informace vedení HZS ČR a hl.m.Prahy a na místo se dostavili i primátor hl.m.Prahy RNDr.Koukal a policejní ředitel JUDr.Borník.

Celkem bylo nasazeno 10 C – proudů, z toho bylo 5 z vnitřní hydrantové sítě, zásah probíhal od 11. do 18.patra. Když bylo dokončeno vyhledávání osob a jejich evakuace, byl na místo povolán HZS Kladno, zatímco jednotky HZS okresu Praha – západ (Roztoky a Řevnice) byly dislokovány na uprázdněné stanice HZS Praha č.1 – Sokolská a č.2 – Petřiny. Velitelem zásahu byl zpočátku velitel čety z Centrály kpt.Ing.Kratochvíl, kterého vystřídal zástupce velitele směny „C“ kpt.Josef Musil. Ing.Kratochvíl byl nasazen k záchraně osob z vrtulníku. Na místě zásahu byly jednotky ze stanic:

1 – Sokolská, velitel ing.Kratochvíl + 20 (12× CAS K25, AZ 30 )
2 – Petřiny, velitel ing.Miškanič + 11 (CAS K25, AZ 46, PP 30)
3 – Holešovice, velitel Šimek + 12 (CAS K25, CAS 32, PP 40 a BLA 4)
4 – Chodov, velitel Jelínek + 8 (CAS K25)
5 – Strašnice, velitel Chládek + 7 (CAS K25)
6 – Krč, velitel Turyna + 10 (CAS K25, CAS 32, AZ 46)
10 – Satalice, velitel Borovička + 6 (CAS K25, CAS 32)
11 – Hrad, velitel Prchal + 4 (CAS K25)
HZS Kladno – velitel Hampl + 8 (CAS K25)

Těmito jednotkami byl požár ve 21,26 lokalizován a ve 21,44 byla ohlášena likvidace požáru s tím, že na místě zůstala dvě družstva s úkolem procházet požářiště a likvidovat případná skrytá ohniska resp. zajišťovat padající stropní podhledy.

Ke zjištění příčiny vzniku požáru, okolností jeho průběhu a vyhodnocení stavu požární ochrany vznikl tým příslušníků HZS hl.m.Prahy ve složení:

Pro zjištění příčiny vzniku, rozšíření a důsledků požáru
- mjr.Václav Hladík, vedoucí týmu
- por.Ladislav Horák
- kpt.Ing.Václav Kratochvíl

Vyhodnocení stavu požární ochrany
- mjr.Václav Kouba

Kvalifikace porušení předpisů a návrhy na opatření
- mjr.Václav Hladík
- mjr.Václav Kouba

Kromě tohoto pracovního týmu jmenoval vrchní požární rada ČR svým rozkazem komisi pro zpracování komplexní zprávy o požáru v hotelu Olympik. Předsedou komise byl ředitel I.odboru Ing.Zdeněk Hošek.

Dalším vyhodnocením okolností průběhu požáru byla „Zpráva o zásahu“, v níž velitel kpt.Josef Musil shrnul negativní poznatky ze zásahu:

* zámky do pokojů byly na magnetické karty a po vypnutí el.proudu nebyly funkční
* orientační systém na chodbách byl požárem poškozen (zkroucené, špinavé tabulky)
* jazyková bariéra mezi evakuovanými a zachránci
* nemožnost použít výtahy k evakuaci (nebyly evakuační ani požární)
* silné zakouření a vysoká teplota i v místech mimo plamenné hoření
* rychlé šíření plamenného hoření po hořlavých materiálech ve stavbě a v zařízení
* nemožnost vertikálního odvětrání v nejvyšším místě objektu
* až do lokalizace byl radioprovoz přetížen množstvím zpráv
* nemožnost komunikace mezi součinnostními složkami pro chybějící společnou frekvenci

Šetření pražského týmu probíhalo v úzké tradiční spolupráci s orgány Policie ČR, z nichž byly zastoupeny Kriminální služba , Úřad vyšetřování (mimochodem – vyšetřovatelem pro tento případ byl mjr.Ing.Ladislav Čadský, kdysi vedoucí odd.zjišťování příčin požárů a poté velitel pražského Útvaru PO) a Kriminalistický ústav. V první řadě byly upřesněny negativní důsledky požáru:
- přímá hmotná škoda byla upřesněna částkou 37,000.000 korun
- evidováno 8 usmrcených
- evidováno 34 zraněných osob.

K pozitivům požáru bezesporu přese všechno patří to, že
- hasiči zachránili cca 100 osob vyvedením z objektu
- se hasičům podařilo uchránit hodnoty ve výši 25,000.000 korun

Podle svědeckého ohniska bylo brzy ustaveno ohnisko kriminalistické a v něm nalezeny zbytky elektrické chladnice. Prohlídkou obdobných místností v nezasažené části hotelu nalezli členové týmu chladnice instalované po stoly, přiražené k dřevěnému ostění s minimální možností odvětrávání. V Kriminalistickém ústavu byly provedeny zkoušky se stejnou chladnicí a bylo zjištěno, že teplota trubky nad chladicím agregátem, kde se chladivo odpařuje, dosahuje za 10 minut provozu na volné ploše teploty 130°C. Jak bylo zjištěno, na chladničku byly odkládány textilie (např. utěrky) a časopisy. Při minimálním odvodu tepla se toto hromadí v hořlavých materiálech až dosáhne teploty potřebné k iniciaci plamenného hoření a tak došlo k požáru i v tomto případě.

Co se týče závažné okolnosti šíření požáru bylo zjištěno, že podstatný vliv na rozšíření plamenů měl hořlavý materiál v podhledech chodby, koberce s poměrně vysokým indexem šíření plamene a deštění zábradlí schodiště, v některých poschodích také neuzavřené dveře ze schodiště do chodeb. Navíc v prostoru schodiště vznikl tzv.komínový efekt, který šíření požáru ještě napomohl.

Porušení předpisů lze spatřovat v obložení chladnice hořlavým materiálem, kdy byla zakryt trubka nad chladičem chladnice. Stav požární ochrany byl vyhodnocen uspokojivě, technické zařízení (EPS) bylo instalováno a plnilo účel, požární hlídka byla pohotová. Zjištěné negativní poznatky (zejm.dispozice chladniček, vedení elektrických vodičů skříňkami s lůžkovinami apod.) byly ředitelstvím hotelu operativně odstraněny. Shodou okolností probíhala v hotelu plánovaná rekonstrukce a poslední etapa, zahrnující přestavbu požárem napadené části hotelu byla zaměřena k vytvoření požárních úseků a zábran k šíření požáru. Hotel byl totiž projektován v době, kdy neexistovaly předpisy pro výškové stavby.

Poznatky pražského týmu i komise MV – ředitelství HZS ČR vedly k závěrům, které byly použity v navrhovaných legislativních a normových opatřeních, zaměřených na prohloubení preventivních předpisů pro výškové budovy a objekty hromadného ubytování a s ohledem na potřeby účinných zásahů hasičskými jednotkami.

Ředitel odboru zjišťování příčin požárů pplk.Václav Hladík
Sdílet