Čtvrtek 25. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Brněnský deník Rovnost otiskl nepravdivé informace

Brněnský deník Rovnost otiskl 15. listopadu článek pod titulkem „V utajení: méně práce pro dobrovolné hasiče“. Článek zveřejnil také Blanenský deník.

Autorka článku v textu tvrdí, že krajské ředitelství hasičů vydalo nařízení č. 6/2010, které je zatím tajné. Podle tohoto nařízení údajně mají dobrovolní hasiči z Jihomoravského kraje vyjíždět jen k nebezpečnějším požárům. „K dopravním nehodám, spadlým stromům nebo hořícím popelnicím pošle operační důstojník už jen profesionály,“ uvádí autorka článku. „Nařízení je tajné, jen pro operační středisko. Dobrovolní hasiči o něm nemají vědět, ale já je držel v ruce. Platí pro celou jižní Moravu,“ cituje článek nejmenovaného dobrovolného hasiče. Článek dále mimo jiné cituje mluvčího HZS JmK, který uvádí, že o žádném takovém nařízení neví a dodává, že hasičský sbor kraje pouze usiluje o to, aby hasiči zasahovali účinně a efektivně.

Co zveřejnění článku předcházelo? V pátek 12. listopadu před polednem se autorka telefonicky tázala mluvčího HZS JmK, zdali existuje nařízení, podle kterého dobrovolní hasiči budou zasahovat pouze u požárů domů, trávy a lesního a polního porostu. A že nebudou vyjíždět k nehodám a ke spadlým stromům. Mluvčí redaktorce sdělil, že takové nařízení neexistuje. Dále jí vysvětlil, že smyslem zefektivnění zásahů je především to, aby například k požáru malého odpadkového koše zbytečně nevyjíždělo několik jednotek hasičů a že cílem je šetření prostředků ze státního rozpočtu. Rozhodnutí je ale podle rozsahu události vždy na operačním důstojníkovi. Redaktorku mluvčí informoval, že k dopravním nehodám může vyjíždět pouze dobrovolná jednotka, která má předepsané vybavení a odbornost (takových jednotek SDH je v kraji jenom pět). A k odstranění spadlých stromů může vyjet jednotka SDH s motorovou pilou a zkouškami platnými v resortu ministerstva vnitra.

V pondělí 15. listopadu jsme se ale v Brněnském deníku Rovnost dočetli o přísně utajovaném nařízení krajského ředitelství hasičů 6/2010, které údajně zakazuje výjezdy dobrovolných hasičů. Nařízení krajského ředitelství je podle zákona oprávněn vydávat pouze krajský ředitel, který nic takového nenařídil. Podle čísla 6/2010 jsme zjistili, že pod tímto označením bylo vydáno vnitřní sdělení ředitele odboru operačního řízení HZS JmK operačním důstojníkům. Dokument upravuje nasazení sil a prostředků do zásahu z ekonomického hlediska (při úsporných opatřeních MV ČR) u některých typů mimořádných událostí a vzhledem k dojezdovým časům se dotýká především jednotek HZS JmK. Sdělení výslovně uvádí, že se jedná pouze o doporučený postup, reálné rozhodnutí je plně v kompetenci operačního důstojníka. Podle doporučení byl měl operační důstojník k zásahu spolu s jednotkami HZS JmK vždy vysílat dobrovolné jednotky k požáru lesního a polního porostu a trávy, k ostatním podle potřeby. Při souběhu více událostí najednou dokument operačnímu důstojníkovi doporučuje vyslání jednotek SDH například k odstraňování překážek, spadlých stromů, čerpání vody a dalším zásahům. S výjimkou dopravních nehod, na které má vybavení a odbornost jen 5 jednotek SDH v kraji.

O tom, že nejde o nařízení a už vůbec ne o přísně tajné, a že v článku zřejmě jde o dezinformaci, chtěl mluvčí HZS JmK hned v pondělí dopoledne informovat šéfredaktorku Brněnského deníku Rovnost Emu Wiesnerovou. Při mnoha pokusech ji zastihnout během několika hodin její asistentka neustále tvrdila, že paní šéfredaktorka má poradu a nemůže k telefonu. Spojili jsme se tedy s autorkou článku a pozvali ji k rozhovoru. Po seznámení s obsahem „přísně tajného“ vnitřního sdělení 6/2010 a dalšími informacemi redaktorka Zuzana Pletichová v pondělí odpoledne prohlásila, že článek není pravdivý a že po dohodě s šéfredaktorem určitě napíše další, který věc uvede na pravou míru.

Když ani ve čtvrtek deník slibovaný článek nezveřejnil, spojili jsme se znovu s šéfredaktorkou Emou Wiesnerovou. Tentokrát se v telefonu ozvala a slíbila reakci na pondělní článek. Ještě během dopoledne nám paní šéfredaktorka elektronickou poštou sdělila, že mezi nařízením a doporučením z pohledu čtenáře nevidí téměř žádný rozdíl a deník o tom bude informovat až někdy příště. A pak, až „někdy příště“ bude deník psát o této problematice, zveřejní, že krajské ředitelství hasičů nevydalo tajné nařízení, ale „interní doporučení, které není utajené“.

V této souvislosti chceme uvést, že Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje si práce téměř 700 jednotek sborů dobrovolných hasičů v kraji velmi váží a tyto jednotky považuje za pevnou součást integrovaného záchranného systému. Jednotky dobrovolných hasičů jsou nenahraditelné při likvidaci požárů i při zásazích u řady dalších běžných i mimořádných událostí. Bez obrovského a obětavého nasazení dobrovolných jednotek si HZS JmK i veřejnost dnes již nedovedou představit například likvidaci následků povodní, vichřic a dalších přírodních pohrom. Ze statistiky výjezdů jednotek požární ochrany v Jihomoravském kraji k zásahům vyplývá, že dobrovolné jednotky operační středisko HZS JmK vysílá stále k většímu počtu výjezdů k zásahům. Za období od 1. ledna do 31.10. to bylo v roce 2007 – 2771 výjezdů, v roce 2008 – 3364 výjezdů, v roce 2009 – 3656 výjezdů, a letos historicky nejvíc – 3820 výjezdů. Průměrný počet výjezdů jednotek dobrovolných hasičů k zásahům se nezměnil ani po 28. 10. 2010, kdy bylo s účinností od 1. 11. 2010 vydáno výše uvedené vnitřní sdělení ředitele odboru operačního řízení HZS JmK číslo 6/2010.

Paní šéfredaktorka Brněnského deníku Rovnost nám na námitky na pravdivost článku z 15. listopadu v souvislosti s uváděným údajně přísně utajeným „nařízením krajského ředitelství hasičů HZS JmK“ sdělila, že „podle mého názoru lze za utajený považovat i takový dokument, který není určen ke zveřejnění (tzn. který se nedostane oficiálně do rukou všem dotčeným lidem“. Vnitřní sdělení ředitele odboru operačního řízení HZS JmK se přitom týkalo operačních důstojníků krajského operačního a informačního střediska HZS JmK a všichni „dotčení“ operační důstojníci HZS JmK toto sdělení dostali.

Po zveřejnění výše uvedeného článku v Brněnském deníku Rovnost HZS JmK zaznamenal řadu dotazů jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů na pravdivost článku a platnost údajného utajovaného nařízení krajského ředitelství HZS JmK. Protože Brněnský deník Rovnost podle sdělení šéfredaktorky Emy Wiesnerové o reálných faktech hodlá informovat až „někdy příště“, HZS JmK nezbývá než na článek v deníku reagovat touto cestou.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je

Sdílet