Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Čtvrtý Flashover v republice již v provozu!

Dne 22. listopadu v odpoledních hodinách byl slavnostně uveden do provozu výcvikový trenažér – kontejner ´Flashover´, který je umístěn v prostoru hasičského stadionu v Drábech ve Vysokém Mýtě. Pardubický kraj se tak stal čtvrtým místem v České republice, kde bylo toto zařízení postaveno.

Nový Flashover byl slavnostně uveden do provozu ředitelem HZS Pardubického kraje plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, plk. Ing. Janem Kroulíkem, ředitelem územního odboru Ústí nad Orlicí a npor. Milanem Vincencem, velitelem stanice Vysoké Mýto. Přítomní hosté měli možnost spatřit dynamickou ukázku hned po přestřižení pásky. Po záběhu a výcviku instruktorů bude celé zařízení využíváno ke speciální odborné přípravě hasičů. Kontejner bude v provozu dvakrát týdně, sloužit bude profesionálním, ale v budoucnu i dobrovolným hasičům z celé České republiky, především ale hasičům v Pardubickém kra­ji.

Hasiči se v tomto zařízení seznamují s požáry v uzavřených prostorách, které jsou považovány za komplikovanější. Hasiči musí být na zásahy dokonale připraveni. Je nutné provádět výcvik pokud možno v reálném prostředí, a to právě nejvíce přibližuje tento trenažér.


VIDEO: Jak probíhá výcvik ve Flashover kontejneru? Podívejte se na článek hasičů z Hlučína.


Kontejner Flashover navodí dynamické jevy (Flashover, Rollover a Backdraft) nejvíce přibližující se skutečnému zásahu. Hasiči získají zkušenosti se všemi projevy požáru, se situacemi, kdy dojde k celkovému vzplanutí a účinně se naučí používat i ochranné a technické prostředky. Dále se hasiči naučí zvládat techniku hašení, efektivně likvidovat požár a zvládat taktické postupy.

Flashover kontejner, tedy trenažér, je sestaven z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky požární ochrany nacvičit již výše zmíněnou taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

Výstavba výcvikového zařízení ve Vysokém Mýtě začala v listopadu loňského roku terénní úpravou části pozemku u hasičského stadionu. V březnu letošního roku byl navážen další materiál na výstavbu a svépomocí příslušníky HZS bylo celé zařízení postupně realizováno.

npor. Milan Vincenc, velitel požární stanice Vysoké Mýto

„Kontejnery byly upravovány na požární stanici a poté pro konečnou montáž převezeny na předem upravené místo.Ve Vysokém Mýtě se můžeme pochlubit ojedinělou konstrukcí spalovací pece, která je vyzděná ze šamotových cihel.“

Cihly lépe simulují rozvoj požáru a jeho dynamiku, což už také potvrdily první ostré zkoušky. Součástí nově vzniklého areálu je skladovací kontejnerová plocha pro uskladnění dřevěných palet pro spalování.


Vysvětlení pojmů:

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezi hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou . Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 st.C), dojde k jejich okamžitému vznícení.

Backdraft. Po fázi volného rozvoje může při požáru v uzavřené místnosti dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné hoření. Hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota v místnosti může dosahovat až 500 st.C, tlak vzduchu rychle roste. Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. metanu) z předmětů v zasažené místnosti.

Tyto plameny zvyšují spolu s horkými zplodinami hoření riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Vniklý vzduch naředí směs horkých plynů pod horní mez výbušnosti. Nic pak nebrání výbuchu směsi hořlavých plynů a par v zasažené místnosti. Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde požár probíhá v místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu během požáru (sklepy, byty s uzavřenými okny atd.). Při jakémkoliv porušení těsnosti takové místnosti může dojít k výbuchu.

Varovnými signály upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře (jako zpod pokličky hrnce), extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi (např. okenními nebo dveřními spárami) do hořící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otevření oken nebo dveří.


VIDEO: Prvotní informaci o kontejneru ve Vysokém Mýtě jsme přinesli již 10. listopadu.


por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet