Sobota 6. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otevření nové požární stanice v Tanvaldě

V pátek 26. listopadu 2010 v dopoledních hodinách byla slavnostně otevřena nová požární stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Tanvaldě.

Stanici slavnostně otevřel náměstek pro IZS a operačního řízení generálního ředitel HZS ČR plk. Ing. František Zadina spolu s ředitelem HZS Libereckého kraje plk. Ing. Josefem Zajíčkem, starostou města Tanvald Petrem Polákem, architektem stavby Ing. arch. Pavlem Janouškem, zástupcem stavební firmy CGM Czech a.s. Říčany Ing. Kazdou a dalšími čestnými hosty.


Stará stanice Velké Hamry

Provoz stanice ve Velkých Hamrech byl zahájen 1. září 1978. Prvními příslušníky, kteří stavbu stanice zajišťovali a po dokončení v ní sloužili, byli Zdeněk Nauč st., Petr Kouble a Jan Šefr. Otcem myšlenky vybudovat detašovaná pracoviště Okresního veřejného požárního útvaru Jablonec nad Nisou v lokalitách měst Tanvald a Železný Brod byl v létech 1975 až 1977 tehdejší náčelník Okresní inspekce požární ochrany Jablonec nad Nisou kpt. Ladislav Šmehlík, který byl také zakladatelem zmíněných detašovaných pracovišť v Duchcově a Bílině, při jeho působení na postu velitele OVPÚ Teplice.

Po nesčetných neúspěšných jednáních na výše uvedených Městských národních výborech, dostal nabídku od předsedy MěNV ve Velkých Hamrech pana Josefa Kurše, který nabídl vybudovat stanici v nedávno otevřeném Domě požárníků ve Velkých Hamrech. Po vypracování a schválení nezbytných stavebních povolení a dokumentů byla stavba stanice zahájena v polovině roku 1977. Stavební dozor akce zajišťoval tehdejší velitel OVPÚ npor. Vlastislav Škoda, mimo jiné i projektant Domu požárníků ve Velkých Hamrech.

Prostory stanice se začaly budovat jako přístavba k původní požární zbrojnici dobrovolných hasičů Velké Hamry I. Prostory stanice byly odděleny od místností pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Garáže umožňovaly stání pro dvě cisternové automobilové stříkačky a jednu automobilovou plošinu. V suterénu bylo stání pro dva osobní automobily. Stanice byla situována v přízemí. V prvním patře byla později vybudována kancelář velitele stanice.


Nová stanice Tanvald

Stavba nové stanice podle projektu Ing. arch. Pavla Janouška z Architektonické kanceláře spol. s r.o. Liberec byla v Tanvaldě zahájena v srpnu roku 2009. Stavba části patřící profesionálním hasičům, jejíž dodavatelskou firmou je CGM Czech a.s. Říčany, stála 35 537 000 korun.

Objekt navazuje na budovu hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů Tanvald – Šumburk, která byla otevřena již na konci letošního září. Tyto celky jsou účelově propojeny, aby bylo možné je optimálně využívat např. při výcviku a školení. Od začátku nového roku bude sloužit jako požární stanice 16 profesionálním hasičům Územního odboru Jablonec nad Nisou HZS Libereckého kraje. Ti se na konci letošního roku přestěhují ze stávající staré stanice ve Velkých Hamrech, která již svými prostory i vybavením řadu let sloužícím profesionálním hasičům nevyhovuje. Také poloha nové stanice bude výhodnější pro zásahy jednotek požární ochrany. V blízkosti Tanvaldu totiž začíná oblíbená turistická oblast Krkonoše.

Budova stanice Tanvald, která stojí v ulici Krkonošská naproti železniční stanici, je dvoupodlažní stavba. První podzemní podlaží je zapuštěno do svažitého terénu. Základní půdorysné rozměry jsou 27,68 × 19,68m. Objekt je zastřešen plochou střechou s atikou. Součástí budovy je výcviková věž. Zdrojem výtápění jsou tři plynové kotle o celkovém výkonu 150 kw. Stavba splňuje všechny ekologické standardy.

Hlavní vstup do budovy je z ulice Protifašistických bojovníků, přímý výjezd z garáží je na silnici I. třídy Krkonošská směr Desná – Harrachov.

Vjezd do prvního podzemního podlaží je z ulice Krkonošská a jsou zde garáže pro 3 zásahová vozidla a vozidlo velitele stanice. Jedno stání slouží zároveň jako mycí box pro zimní období. Dále je zde dílna chemicko-technické služby, skladové zázemí, kotelna, úklidová místnost a šatna s hygienickým zařízením. Na této straně je také umístěna výcviková věž, která slouží zároveň k sušení hadic jak pro profesionální, tak i pro dobrovolné hasiče.

V prvním nadzemním podlaží je zasedací místnost pro krizový štáb se zázemím a prostory pro příslušníky ve službě. Krizovou místnost bude využívat také krizový štáb města Tanvald.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet