Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podzimní zasedání výkonného výboru SH ČMS

V závěru listopadu se v Přibyslavi sešel Výkonný výbor SH ČMS spolu se starosty krajských sdružení, aby mimo jiné vyhodnotil poslední Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů a projednal návrhy k realizaci jeho závěrů. Společně pak byla zhodnocena činnost krajských sdružení hasičů v roce 2010.

Hlavní diskuze se vedla o činnosti v roce 2011, především její finanční zabezpečení. Ukázalo se, že je zapotřebí hledat všechny způsoby, jak finančně a materiálně zajistit všechny úkoly spojené s posláním dobrovolných hasičů. Jak zdůraznil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter: „Je zapotřebí jít směrem k hasičům a ne od nich.“

Dále byly schváleny změny v Metodickém pokynu SH ČMS k získání odznaků odbornosti členů JSDH a ostatních členů SH ČMS zaměřujících se na represivní činnost a ve Statutu odborných rad. Nová znění jsou vyvěšena na našich internetových stránkách.

V závěru byly schváleny návrhy na vyznamenání a proběhla diskuze k dalším organizačním a aktuálním otázkám.

Foto a info: SH ČMS

Sdílet