Pondělí 25. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Činnost psychologické služby HZS ČR v roce 2004

Během nenadálých a nebezpečných událostí, které ohrožují náš život, zdraví či majetek, se mnohdy plně spoléháme na pomoc hasičů. A oprávněně. Často se jedná o události velmi stresující a nepříjemné – nejen pro oběti těchto nemilých příhod, ale i pro samotné hasiče, kteří nám jinak pomáhají jejich průběhu a následkům čelit.

Jak oběti tak zachránci pak mnohdy uvítají možnost promluvit si s psychologem, jehož pomocná ruka umožní se s nenadálými a nepříjemnými událostmi lépe vyrovnat.

Psychologická služba Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) je budována od roku 2003. Má tři hlavní poslání: pořizovat podklady pro personální práci a výkon služby, poskytovat posttraumatickou intervenční péči příslušníkům HZS ČR a jejich rodinám, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů a v neposlední řadě pomáhat obětem mimořádných událostí.
Psychologická služba HZS ČR má v prvé řadě na starost vypracovávání psychologických profilů uchazečů o zaměstnání u HZS ČR, provádí nejrůznější vyšetření, zpracovává podklady pro výběrová řízení v rámci HZS ČR atd. V této souvislosti je třeba uvést, že podmínky pro výkon služby u HZS ČR se stále zpřísňují, což se odráží i v náročnosti psychologických testů. Jen pro zajímavost, kvůli neúspěchu u vstupního psychologického vyšetření byla v loňském roce 2004 vyřazena téměř 1/5 uchazečů, kteří usilovali o přijetí do služebního poměru u HZS ČR.
Velmi důležitou složkou činnosti psychologické služby HZS ČR je pomoc hasičům a obětem- ať již se jedná o tzv. posttraumatickou intervenční péči (obětem mimořádných událostí či zasahujícím hasičům), nebo poradenské služby (příslušníkům či zaměstnancům HZS ČR a jejich rodinným příslušníkům). Počet těchto psychologických intervencí se vloni pohyboval v řádu několika set klientů a případů.

Velká pozornost v rámci psychologické služby HZS ČR je rovněž věnována spolupráci se samotnými hasiči ve výkonu služby. Ti jsou např. instruováni, jak se správně zachovat ve vypjatých situacích-např. vůči obětem. Hasiči ve výkonu služby jsou také součástí tzv. psychologických intervenčních týmů, které v případě potřeby okamžitě vyráží na místo neštěstí a pomáhají obětem.

V rámci psychologické služby HZS ČR také od roku 2003 funguje Anonymní telefonní linka pomoci v krizi s nepřetržitým provozem. Jejím účelem je rychlá a anonymní pomoc lidem ve stavu psychické nouze, zejména zaměstnancům a příslušníkům HZS ČR a jejich rodinám či blízkým osobám. Vše s garancí dodržení zásad anonymity volajícího a jeho bezpečí podle principu lékařského tajemství.
Speciálně vyškolení profesionálové na lince poskytují rady, informace a především psychologickou podporu jedincům, kteří se nacházejí v situacích akutního nebo chronického stavu psychické nouze, často související s plněním služebních úkolů. Jak vyplývá z analýzy hovorů na anonymní lince pomoci, stoupá bohužel závažnost hovorů. Problémy, se kterými se volající svěřují, jsou často „propletencem“ pracovních, osobních i rodinných problémů, s nimiž si již dotyční nevědí rady. Linka pak slouží jako poslední „záchranná brzda“. Nejvýstižněji to shrnují dvě hesla linky pomoci v krizi: „Prožívat krizi je normální“ a „Obrátit se v takové situaci i o pomoc je rozumné.“Psychologická služba také pro příslušníky HZS ČR a širší veřejnost pravidelně organizuje nejrůznější semináře, kurzy, stáže a svou činnost se snaží propagovat také v masových médiích. V září roku 2004 se tak kupříkladu v Praze uskutečnila dvoudenní konference s mezinárodní účastí „Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí“, jejíž hlavní motto znělo „Víme o sobě?“.

Méně stresu a tedy i větší spokojenost příslušníků HZS ČR znamená také dokonalejší plnění jejich pracovních povinností, z čehož má prospěch celý HZS ČR. Pohoda doma zkrátka ovlivňuje i pracovní prostředí, což platí samozřejmě i obráceně. I samotná existence psychologické služby HZS ČR pak vypovídá o tom, že HZS ČR má dnes velmi komplexní úkoly a jeho činnost se neomezuje pouze na samotnou záchranu a likvidaci následků rozličných neštěstí, ale že hasiči vyvíjejí aktivitu i v oblasti „péče o duši“ svých spoluobčanů.


Více o psychologické službě ČR naleznete na http://www.mvcr.cz/…_hasici.htmlPhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz
Sdílet