Úterý 2. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Panoramata Expozice požární ochrany Zbiroh

V areálu Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbirohu byla dne 1. července 2010 pro veřejnost otevřena první část stálé expozice požární ochrany, ve které její autoři představují návštěvníkům „naši hasičskou minulost“ prostřednictvím vývoje techniky požární ochrany od jednoduchých ručních stříkaček z 2. poloviny 18. století až po kombinovanou hasící techniku používanou na konci minulého století.

Expozice je doplněna o informační panely seznamující návštěvníky s historií hasičstva a jednotlivými etapami jejího vývoje, s technickým popisem vystavovaných exponátů i s historií Hasičského záchranného sboru České republiky. Expozice požární ochrany je v zimním období pro návštěvníky uzavřena. Nově se představí v rozšířených prostorách a doplněná o velké množství nových zajímavých exponátů od 1. května 2011. Virtuální prohlídka celého areálu.

Sdílet