Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dopady úsporných opatření na rok 2011 v Liberec­kém kraji

Úsporná opatření se výrazně dotknou i HZS Libereckého kraje. Hlavní kroky jsou navrženy v „Plánu úsporných HZS LK“ a budou zaměřeny na snížení provozních a investičních výdajů. Dojde k zejména k omezení rozvoje materiálně-technické základy pro rok 2011 a vybraných činností. V konkrétních číslech to oproti roku 2010 znamená rozdíl ve výši 6 276 000 korun. HZS Libereckého kraje tak nevytvoří ani rezervu pro řešení mimořádných událostí většího rozsahu. Nebudou prostředky pro hrazení vzniklých škod.

V plánu úsporných opatření HZS LK je připraveno:

Snížení počtu příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Libereckého kraje především neobsazováním uvolněných tabulkových míst.

V průběhu roku 2011 nebude obsazeno 12 míst příslušníků na stanicích. K mimořádné události tak bude vyjíždět menší počet zasahujících.

Během prvního pololetí roku 2011 odejde 6 občanských zaměstnanců. Administrativní činnosti, které tito občanští zaměstnanci pro podporu výjezdových hasičů vykonávali, tak budou muset částečně přejít na velitele jednotek. Tím dojde ke zvýšení jejich zátěže při zabezpečování odborné přípravy a výcviku.

Omezení četnosti konání cvičení, soutěží a obdobných akcí i účasti na nich

Zásadní omezení nákupů drobného dlouhodobého majetku, nákupů spotřebního materiálu, zásob a náhradních dílů

Realizace pouze bezpodmínečně nutných oprav a údržby požární techniky

Zrušení příspěvku na stravování pro příslušníky i zaměstnance

Snížení mezd příslušníků i občanských zaměstnanců podle vládou nově schválených platových tarifů pro státní zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sbo­rů

Hasičský záchranný sbor ČR musí oproti roku 2010 v rozpočtu pro rok 2011 uspořit 39,1 % z celkového objemu finančních prostředků. Rozpočet HZS ČR pro rok 2011 bude tedy krácen o 883 milionů korun, z toho 540 milionů z investičních prostředků a 343 mil. z ostatních provozních výdajů.

Nové vedení HZS Libereckého kraje

plk. Ing. Roman Hlinovský,ředitel HZS Libereckého kraje

plk. Mgr. Jaroslava Kučerová, ředitelka kanceláře ředitele

  • personální otázky, mzdy, právní otázky, psychologická služba, styk s veřejností

plk. Mgr. Jaromír Lebeda, náměstek pro IZS a operační řízení – oblast profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany na území kraje, komunikační a informační technologie, operační a informační střediska, tísňové linky 150 a 112

plk. Mgr. Josef Málek, ředitel odboru IZS a služeb

  • odborná příprava hasičských jednotek, koncepční úkoly v oblasti mobilní požární techniky a technických prostředků, příprava dohod a smluv se složkami Integrovaného záchranného systému

plk. Ing. Milan Zobač, ředitel odboru operačního řízení a komunikačních a informačních systémů

  • zabezpečení chodu informačních a komunikačních technologií na území kraje, včetně jednotného systému vyrozumění a varování, řízení činnosti operačních a informačních středisek a spolupráce s operačními středisky základních složek IZS

plk. Ing. Jaroslav Vízner, náměstek pro civilní nouzovou připravenost

  • ochrana obyvatelstva, krizové řízení, krizové plány, prevence, stavební prevence, kontrolní činnost, zjišťování příčin požárů

plk. Ing. Zdeněk Borovička, náměstek pro ekonomiku

  • komplexní zajišťování chodu HZS LK na úseku ekonomického zabezpečení sboru, koncepční úkoly ve správě a údržbě majetku HZS LK

plk. Mgr. Vladimír Formánek, ředitel územního odboru Česká Lípa

plk. Ing. Petr Bartoň, ředitel územního odboru Jablonec nad Nisou

plk. Ing. Jiří Kovalský, PhD. , ředitel územního odboru Semily

  • ředitelé územních odborů řeší úkoly na úseku jednotek požární ochrany, požární prevence a civilní ochrany v rámci daného regionu
por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet