Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kurzy první pomoci pro záchranáře na Vysočině zdarma

V hotelu Přibyslav byl o víkendu 3.-5. 12. 2010 zahájen první ze tří čtyřvíkendových kurzů lektorů první pomoci. Uskutečnil se v rámci projektu Navazující vzdělávací moduly pro záchranáře, registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01­.0030 financo­vaného z prostředků Evropského sociální fondu.

V rámci tohoto projektu byly vypracovány 4 vzdělávací moduly, ve kterých bude následně proškoleno 75 lektorů z řad záchranářů a dobrovolných hasičů. Byl zakoupen nejmodernější výukový materiál – defibrilátor, počítačem sledovaná figurina pro poskytování KPR – kardiopulmonální resuscitace, byli zajištěni špičkoví lektoři z řad profesionálních záchranářů z rychlé záchranné služby, moduly byly zpracovány a oponovány odborníky v urgentní medicíně.

Materiální podmínky pro frekventanty kurzů jsou tedy zajištěny na nejvyšší možné úrovni, stejně jako bude na nejvyšší možné úrovni prováděna výuka. Doba, kdy jsme se mohli spolehnout na profesionální záchranné týmy je minulostí. Úspory se dnes dotýkají profesionálních záchranářů i hasičů.

Vyškolení dobrovolníci budou jednou z možností , kterou budeme jako obyvatelé mít při mimořádných událostech, jako jsou povodně, havárie na dálnicích, požárech, ale i při úrazech na obcích , kde dojezdová vzdálenost sanitky může být pro člověka vyžadujícího okamžitou pomoc příliš dlouhá.

60 hodin výuky by mělo vyškolit frekventanty jak v poskytování první pomoci, ale také v tom , jak tyto informace předávat dál, čili lektorovat.

Poděkování nás běžných občanů si jistě zaslouží jak samotní frekventanti a realizátoři , tak i pracovníci a zastupitelé Krajského úřadu Vysočina , který tento projekt svým rozhodnutím a podporou umožnili zrealizovat.

Další informace a přihlášky naleznete na internetových stránkách

Mgr. Vít Dvořák
Manažer projektu

Sdílet