Úterý 11. května 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hejtman předal vánoční dárek – speciální techniku

V úterý 14. prosince 2010, v budově Hasičského záchranného sboru MSK, slavnostně předal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas věcné prostředky požární ochrany zástupcům vybraných obcí Moravskoslezského kraje a speciální techniku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezské­ho kraje.

„Technická vybavenost jednotek dobrovolných hasičů, kteří jsou velmi důležitou složkou celého integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje je potřebná. Zvyšuje možnost rychlého a účinného nasazení při mimořádných událostech jako jsou například povodně,“ řekl hejtman Jaroslav Palas a dodal: „Ochrana obyvatel, jejich bezpečnost a rychlá profesionální pomoc, jsou pro vedení kraje zásadní. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vybaveným jednotkám v České republice a samozřejmě plánujeme jeho další podporu do budoucna.“

Jednotky dobrovolných hasičů obdrželi v letošním roce 20 kusů přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem a 20 kusů ochranných masek v celkové hodnotě 799.896,–- Kč. Dále 21 kusů přenosných radiostanic TPH 700 Jupiter bluetooth včetně baterií, 24 kusů vozidlových radiostanic HT 6991 DC, 10 kusů montážních sad vozidlové radiostanice DIN, 14 kusů montážních sad na panel pro vozidlo v celkové hodnotě 2.225.872,15 Kč, hrazených z rozpočtu kraje.

Z prostředků státní dotace kraj pořídil 30 kusů přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem a nákup 30 kusů ochranných masek v hodnotě 1.200.000,–- Kč.

K zabezpečení ochrany obyvatelstva Moravskoslezský kraj provedl nákup a následně daroval Hasičskému záchrannému sboru MSK 1.000 kusů universálních ochranných filtrů k ochranným maskám v hodnotě 792.000,–- Kč a 2 kusů požárních kontejnerů. Jeden je určený pro uložení nafukovacích záchranných člunů včetně lodních motorů s příslušenstvím a dalších technických prostředků a druhý je určený pro uložení protipovodňových stěn. Dále daroval plovoucí čerpadla s příslušenstvím, sorbenty, ženijní nářadí a dalších technické prostředky v celkové hodnotě 2.395.140,–- Kč.

K dovybavení profesionálních hasičů kraj poskytl 2 kusy vyšetřovacích vozidel se zvýšenou průchodností terénem, určených pro potřeby zjišťovatele příčin požárů v rámci operačního řízení po zdolání mimořádných událostí. (MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 MIVEC INTENSE+CVT) v hodnotě 2.749.992. Kč.


VA Mistshubishi Outlander pro HZS MSK jsme popisovali v článku, PŘEČTĚTE SI HO!


Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí kraje

Sdílet