Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči varujú občanov na možné riziká pri používaní zábavnej pyrotechniky

Každoročne v súvislosti s oslavami príchodu nového roka často vyrážajú hasiči k požiarom spôsobeným práve v dôsledku neodborného zaobchádzania so zábavnou pyrotechnikou.

Až v 50 % je príčinou vzniku požiarov počas Silvestra a Nového roka práve neodborné používanie zábavnej pyrotechniky. V drvivej väčšine si občania neuvedomujú, že svojím nezodpovedným konaním zapríčinia požiare balkónov, bytov alebo zaparkovaných vozidiel, ale i mnoho požiarov menšieho rozsahu ( požiare kontajnerov, trávnatých porastov a pod. ), ktoré si taktiež vyžadujú profesionálny zásah hasičov.

V súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky rešpektujte nasledovné bezpečnostné odporúčania:

 • Zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch.
 • Pri používaní a manipulácii so zábavnou pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu.
 • Pri požívaní zábavnej pyrotechniky dodržiavajte pokyny výrobcu a predajcu.
 • Nevykonávajte neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky.
 • Nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre.
 • Neodpaľujte zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a nádobách.
 • Nepokúšajte sa opätovne zapáliť zábavnú pyrotechniku, ktorá nevybuchla, práve naopak, je nutné ju uhasiť s dostatočným množstvom vody.
 • Zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom.
 • Zapálenú zábavnú pyrotechniku nezhadzovať z okien a balkónov, môžete spôsobiť požiar balkóna, bytu alebo zaparkovaných vozidiel.
 • Pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky vznikajú rozžeravené fragmenty, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi požiaru.
 • Každá zábavná pyrotechnika obsahuje predpísané množstvo výbušnej látky a zároveň predstavuje určité nebezpečenstvo pri samotnom používaní.
 • Overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku.
 • Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí.

Informovala: kpt. Ing. Silvia Jančovičová – hovorkyňa Prezídia HaZZ

Sdílet