Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovo starosty

Milé sestry a bratři, je neuvěřitelné, jak časová spirála u dobrovolných hasičů nabírá valnými hromadami na přelomu roku obrovskou rychlost, abyste se ve všech sborech ohlédli za uplynulým obdobím a nastínili si, co nejrealističtější budoucnost dalších 52 týdnů.

Ještě, že v tom každoročním chvatu je ostrůvek několika svátečních dnů, kdy přestanete plánovat další kurz strojníků, trénovat na okrskovou soutěž v požárním útoku nebo leštit červenou stařenku z roku 1929. Zasednete k svátečním stolům a jistě nezapomenete poděkovat spolustolovníkům za to, že mají pro vaše poslání pochopení a také radost z toho, že se vám ve společnosti dostává náležité úcty. Bohužel, letos i díky záchranářským prácím při letních povodních a likvidaci jejich následků. Zvláště pak na severní a střední Moravě, v Ústeckém a Libereckém kraji. Byly to i stovky výjezdů k ohňům, dopravním nehodám a jiným haváriím, se kterými jste se museli letos porvat. Nebyly všechny dny příznivé, ale obstáli jste v nich a za to vám náleží největší slova díků.

Bohužel, ale ani období vánočních svátků neosvobozuje členy zásahových jednotek od připravenosti pomoci bližnímu. Přesto vám přeji, abyste si sváteční pohody užili v klidu mezi svými blízkými, ať nemusíte za hukotu sirény otevírat vrata hasičárny, ale v klidu nabírat nových sil k plnění toho, co jste si se svými kamarády a kolegy předsevzali.

Drazí přátelé,

ať se vám v nadcházejícím roce daří, co nejlépe tak, abychom si za dvanáct měsíců mohli společně říct – Byl to dobrý rok!

Starosta SH ČMS
Ing. Karel Richter

Sdílet