Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vianoce Dobrovoľných hasičov z Korne 23. a 24. 12. 2010

Dňa 23 a 24. decembra 2010 zasahovali členovia z Dobrovoľného Hasičského Zboru Korňa pri likvidácii vznietených sadzí v komíne a dvoch čerpaní zatopených pivníc, všetky zásahy boli na území obce Korňa.

Zlý stav komínov a dymovodom má za následok veľký počet požiarov,
najmä vo vykurovacom období


Včasným spozorovaním, ohlásením a začatím likvidácie majiteľmi v spolupráci s členmi DHZ nedošlo k poškodeniu zdravia a veľkým materiálnym škodám. Vianoce sú sviatky pokoja, no ľudia v tomto čase sú roztržitý a aj krátka chvíľka nepozornosti má za následok nešťastie.

Preto dávame do pozornosti, aby boli ľudia obozretný a vo svojom záujme pravidelne čistili komín, vykurovacie spotrebiče – v prípade pochybností požiadali o preventívnu prehliadku prostredníctvom kontrolnej skupiny obce.


Prudké oteplenie malo za následok vytopenie pivníc v časti obce Korňa „U Sučika“


Spracoval, foto: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa, poslanec OZ Korňa

Sdílet