Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sen se stal skutečností.

Po 123 letech se hřenští hasiči konečně dočkali vlastní střechy nad hlavou.

První zmínka o hasičích v nejníže položené obci České republiky ve Hřensku je z roku 1882. Od tohoto roku byli dobrovolní hasiči této malebné obce vždy u všeho důležitého, co se v obci či okolí dělo. Pomáhali při požárech, povodních i jiných událostech, kterých v oblasti Českého švýcarska nikdy nebylo málo, ba naopak. Ještě máme všichni v živé paměti povodně v roce 2002 a byla to právě malebná obec Hřensko, přes kterou všechny kubíky povodňové vody opustily naší republiku a zcela ji pohltily. V roce 2003 následovala po obnově obce další povodeň, která vrátila veškeré obnovovací práce na začátek.

Jednotka SDH Hřensko, která je zařazená v rámci plošného pokrytí jako JPO III., disponuje technikou 2 x CAS 32 T-148, ARO, PS-8, PPS-12 a třemi dýchacími přístroji. V jednotce od roku 1988 funguje i lezecká skupina, která provádí záchranné práce v pískovcových skalách. Tato jednotka patří mezi opěrné pilíře HZS Ústeckého kraje, územního odboru Děčín a za svou dlouholetou vynikající práci byla v roce 2004 oceněna Řádem sv.Floriána.

Proč o tom všem píšu – je to až k neuvěření, že tato jednotka nikdy neměla svou požární zbrojnici. Mobilní požární technika parkovala na parkovišti pod širým nebem, kde se prováděly i veškeré její opravy. Ostatní technické prostředky včetně hadic přechovávali hasiči ve svých domovech.

Sen několika generací hasičů ve Hřensku se po 123 letech stal v sobotu dne 25. 7. 2005 hmatatelnou skutečností. Tohoto dne byla hasičům ze Hřenska slavnostně předána jejich vlastní požární zbrojnice, kterou si za odváděnou práci pro obyvatele obce i okolí zaslouží.

Text a foto:
Pavel Veselý
Sdílet