Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ME v požárním sportu – Ostrava

Ve dnech 6. – 11. září 2005 se v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích uskuteční v pořadí již druhé mistrovství Evropy v požárním sportu hasičů a záchranářů. Poslední disciplínu – požární útok – budou moci diváci sledovat v sobotu 10. září 2005 v areálu letiště Mošnov v rámci divácky velmi atraktivní akce Den NATO 2005.

Soutěž je koncipována jako otevřené mistrovství Evropy, proto se předpokládá účast nejen evropských družstev, ale na startovní čáře uvidíme i závodníky mimoevropských zemí. Na městském stadionu v Ostravě tak budeme moci sledovat závodníky z Ázerbajdžánu, Běloruska, České republiky (pořadatelská země staví na start mistrovství dvě družstva), Estonska, Íránu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nepálu, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Uzbekistánu. Do místa konání mistrovství pak navíc dorazí pozorovatelé a oficiální delegace států, jejichž závodníky v soutěži neuvidíme – z Mongolska, Pákistánu a Turkmenistánu.

Význam a atraktivitu požárního sportu podtrhuje i skutečnost, že v současné době probíhají jednání zástupců Světové sportovní federace hasičů a záchranářů o zařazení požárního sportu mezi ukázkové sporty v rámci letních olympijských her v roce 2008 v Pekingu.

A jak si vedou v široké mezinárodní konkurenci naši závodníci? Česká reprezentace slavila v minulých letech nemalé úspěchy. Na prvním mistrovství světa v Moskvě v roce 2002 obsadila celkové čtvrté místo, na prvním mistrovství Evropy v Petrohradě v roce 2003 obsadila celkové třetí místo a na druhém mistrovství světa v Bělorusku v roce 2004 byla opět celkově třetí a navíc získala titul mistra světa v požárním útoku.

Celé mistrovství proběhne v rámci oslav 60. výročí vzniku profesionálních hasičů na území Moravskoslezského kraje a bude doplněno celou řadou atraktivního doprovodného programu pro odbornou i laickou veřejnost. Po dobu mistrovství bude v prostorách městského stadionu vystavena současná i historická hasičská a záchranářská technika, bude probíhat celá řada ukázek zásahů, zájemci z řad občanů i moravskoslezských škol se budou moci seznámit s postupy a prostředky ochrany obyvatelstva. V gesci Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky se v rámci mistrovství uskuteční rovněž setkání odborníků v rámci konference v ostravském hotelu Atom.

Organizaci celého mistrovství zajišťují v úzké spolupráci Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků. Záštitu nad mistrovstvím převzali ministr vnitra František Bublan, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský a primátor města Ostrava Ing. Aleš Zedník.

Sdílet